Toimintavuosi 2023

Vuoden 2023 päättyessä Karjaan Puhelin päätti 103. toimintavuotensa. Vuoteen vaikuttivat muun muassa Venäjän jatkuva hyökkäyssota Ukrainassa, mutta myös maailmanlaajuinen yleisen levottomuuden kasvu. Karjaan Puhelimen toiminta jatkui kuitenkin suunnitellusti.

Karjaan Puhelin täytti perustehtävänsä tarjoamalla ja ylläpitämällä laadukkaita kuitupalveluja myös vuonna 2023. Palvelut toimivat ilman häiriöitä. Uusien liittymien toimituksiin vaikutti varhainen talvi, mikä käytännössä tarkoitti sitä, että useiden jo tilattujen FTTH-liittymien toimitukset jouduttiin siirtämään keväälle 2024. FTTB-puolella positiivinen kehitys jatkui useiden uusien verkkoon liitettyjen asuntoyhtiöiden myötä muun muassa Kirkkonummen alueella.

Yksi vuoden suurimmista panostuksista oli osallistuminen Inkoon kunnan kilpailutukseen, jossa haettiin toteuttajaa kunnan ja EU:n osarahoittamaan kuituverkkoprojektiin. Projektialue on Inkoon manneralue niiltä osin, joille kuituverkkoa ei vielä ole rakennettu. Karjaan Puhelin, joka ei koskaan aiemmin ollut rakentanut kuituverkkoa tukirahoituksella, voitti tarjouskilpailun ja valittiin näin ollen verkon toimittajaksi. Markkinointi ja myynti käynnistyivät vuodenvaihteessa 2023–2024, ja kaikki tulee olla rakennettuna ja valmiina ennen vuoden 2025 loppua.

Liikevaihto oli 7,7 milj. €, mikä tarkoitti +1,6 %:n kasvua edellisvuodesta. Liiketulos oli 969 t€ ja tilikauden tulos 491 t€. Investoinnit kuituinfrastruktuuriin olivat 2,71 milj. €. Yhtiö on investointisuunnitelmansa mukaisesti investoinut yhteensä 36 milj. € kuituinfrastruktuuriin vuodesta 2008 lähtien.

Avainluvut 2023202220212020
Liikevaihto teur 7702 7577 7416 6766
Liikevaihdon muutos, % % 1,6 2,2 9,6 3,7
Liiketulos (EBIT) teur 969 978 1313 535
EBIT-% % 12,6 12,9 17,7 7,9
Tilikauden tulos teur 491 -56 183 -224


Kuituliittymien suuri kysyntä jatkui. Kuitu-nettiliittymien määrä (FTTH + FTTB + yritykset) kasvoi 8 %:lla 10 645 kappaleeseen.

Kaapeli-tv-palveluiden määrä kasvoi 3,3 %:lla yhteensä 14 735 kappaleeseen. TV-korttien määrä väheni 2 %:lla 4 165 kappaleeseen. Myös yritysliittymien määrä ja myynti muille teleoperaattoreille kasvoivat vuoden aikana.

Paikallinen omistajuus vahvistui edelleen vuoden aikana uusien omistaja-asiakkaiden liittyessä verkkoon. Omistajuuden kytkeminen kuituosakeliittymiin varmistaa, että valta pysyy paikallisella tasolla ja että toimintamme hyödyt suuntautuvat omistaja-asiakkaille yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

 

Vuoden 2022 lopussa Karjaan Puhelin päätti 102. toimintavuotensa. Vuosi, jota leimasi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sähkökriisi, oli kuitenkin kokonaisuutena hyvä vuosi Karjaan Puhelimelle. Kuitupalveluiden kysyntä pysyi edelleen korkeana.


Karjaan Puhelin toteutti perusperiaatettaan tarjota ja ylläpitää laadukkaita kuitupalveluita omistajakäyttäjilleen myös vuonna 2022. Palvelut toimivat häiriöttä ja uusien liittymien toimitukset sujuivat hyvin, suuresta kysynnästä ja jo joulukuun alussa alkaneesta talvesta huolimatta. Kuituverkon laajentaminen Kirkkonummella jatkui suunnitelmien mukaisesti.


Liikevaihto oli 7,577 milj. €, mikä tarkoitti +2,2 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Liikevoitto oli 978 t€ ja tilikauden tulos oli -56 t€. Investoinnit kuituinfrastruktuuriin olivat 2,94 milj. €. Yhtiö on investoinut yhteensä 33,5 milj. € kuituinfrastruktuuriin vuodesta 2008 lähtien investointisuunnitelmansa mukaisesti.


Kuituliittymien suuri kysyntä jatkui. Kuitu-nettiliittymien määrä kasvoi kymmenellä prosentilla 9910 kappaleen. Kaapeli-tv-palvelun määrä jatkoi kasvuaan, vaikka trendi, jossa yhä useammat asiakkaat tyytyvät vain laajakaistaan, jatkui. Kaapeli-tv-palveluiden määrä kasvoi 3,7 % yhteensä 14 266:een. Myös yritysliittymät ja myynti muille teleoperaattoreille kasvoivat vuoden aikana.


Paikallinen omistajuus vahvistui edelleen vuoden aikana uusien omistajakäyttäjien liittyessä verkkoon. Omistajuuden yhdistäminen kuituosakeliittymiin varmistaa, että valta pysyy paikallisella tasolla ja että toimintamme hyödyt osoittautuvat paikallisille omistajakäyttäjille.

Vuosi 2021 oli Karjaan Puhelimen 101. toimintavuosi. Vuosi, joka edelleen kului koronapandemian merkeissä, oli yhtiölle kokonaisuudessaan hyvä. Palvelut toimivat häiriöttä ja uusien liittymien toimitukset sujuivat hyvin suuren kysynnän aiheuttamasta kiireestä huolimatta. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi kuitukeskus Kirkkonummella ja verkkoa laajennettiin mm. useille alueille Kirkkonummen keskustasta. Karjaan Puhelimen valokuituverkko ulottuu siis nyt Hangosta Kirkkonummelle. Vuosi 2021 oli yhtiön ensimmäinen vuosi vain kuitupohjaisten palveluiden toimittajana, sillä viimeiset perinteiset kuparipalvelut suljettiin edellisenä vuonna.


Liikevaihto oli 7,416 milj. € kasvaen 9,6 % edellisestä vuodesta. Liikevoitto oli 1,3 milj. € ja laskentavuoden tulos 183 000 €. Investointeja infrastruktuuriin tehtiin 3,84 milj. €. Yhtiö on investoinut kuituinfrastruktuuriin kokonaisuudessaan 30,8 milj. € investointisuunnitelman mukaisesti vuodesta 2008 lähtien.


Kuituliittymien suuri kysyntä jatkui. Liittymien määrä nousi 12 %:lla 9 060 kappaleeseen. Kaapeli-tv-palveluiden määrä nousi 13 759 kappaleeseen. Myös yritysliittymien myynti sekä myynti muille teleoperaattoreille kasvoi vuoden aikana.


Paikallinen omistajuus jatkoi vahvistumistaan, kun uusia omistaja-asiakkaita liitettiin verkkoon. Kytkemällä osakeomistuksen kuituosakeliittymiin takaamme päätäntävallan pysyvän paikallisella tasolla, ja toiminnasta saatavan hyödyn saajina pysyvät paikalliset omistaja-asiakkaat.