Toimiva verkko on perusinfraa – taloyhtiö omistaa kiinteistön sisäverkon

Varmista, että asukkailla on mahdollisuus laadukkaisiin viestintäpalveluihin, ei vain kiinteistölle vaan aina asuntoon saakka. Sisäverkon uusiminen on pitkäikäinen ratkaisu, josta kaikki asukkaat hyötyvät.

Remonttia kiikarissa vai rakennatteko uutta kiinteistöä?

Ottakaa yhteyttä meihin jo remontin tai rakentamisen alkuvaiheessa, niin voimme auttaa esimerkiksi sähkö-, antenni- ja datakaapelointien suunnittelussa. Voimme tehdä maksuttoman kartoituskäynnin vaikka nyt!Taloyhtiön kytkeminen Karjaan Puhelimen valokuituverkkoon

Ohje rakentajalle, sisältö:

 1. Yleistä
 2. Putkituksen asennus tonttiosuudelle
 3. Putkituksen vienti kiinteistöön
 4. Talojakamo
 5. 19" Laiteteline tai laitekaappi
 6. Tilavaraus Karjaan Puhelimen komponenteille
 7. Sähkönsyöttö ja maadoitus
 8. Kiinteistön sisäverkko
 9. Sisäverkon dokumentaatio
 10. Tarkistuslista rakentajalle: Vaatimukset liittymän asennukselle


Taloyhtiön kytkeminen Karjaan Puhelimen valokuituverkkoon

 

Traficomin muistutuslista taloyhtiön tietoliikenneverkkoa uudistettaessa

Muistutuslista on suoraan Traficomin pikaoppaasta. 

 1. Taloyhtiön sisäinen tietoliikenneverkko koostuu yleensä yleiskaapelointijärjestelmästä sekä yhteisantenniverkosta.

 2. Ajoita tietoliikenneverkon uudistaminen putki- tai sähköremontin yhteyteen. Tällöin voidaan saada merkittäviä kustannushyötyjä.

 3. Käytä ammattilaisia. Projektinjohtajan, suunnittelijan, valvojan ja teleurakoitsijan pätevyys on ensiarvoisen tärkeää hankkeen onnistumisen kannalta.

 4. Ammattitaitoisella suunnittelulla on tärkeä rooli projektissa. Sähkösuunnittelija kannattaa ottaa mukaan jo remontin hankesuunnitteluvaiheeseen selvittämään tarvittavat kaapelireitit, johtotiet, jakamotilat, sähkönsyötöt ja muut rakennustekniset työt.

 5. Ota selvää velvoitteista. Tietoliikenneverkon suunnittelu, toteutus, testaus ja dokumentointi tulee tehdä Traficomin sisäverkkomääräyksen 65 mukaisesti.

 6. Huolehdi myös, että verkosta laaditaan dokumentointi. Traficomin määräys 65 velvoittaa laatimaan rakennettavasta verkosta suunnittelu, tarkastus- ja loppudokumentit. Työn valvojan on hyvä vaatia ja tarkastaa nämä dokumentit ennen suunnittelu- ja asennussuoritusten hyväksymistä.

 7. Vastuu tietoliikenneverkon toiminnasta on kiinteistön omistajalla. Kiinteistön omistajan on huolehdittava, että verkot ylläpidetään toimintakuntoisina ja tietoturvallisina ja että niitä uusittaessa ja kunnostettaessa noudatetaan Traficomin määräystä 65.

 8. Huolehdi, että tärkeät asiakirjat ovat saatavilla. Tietoliikenneverkon omistajan on huolehdittava kaikkien verkon asiakirjojen säilytyksestä talojakamossa tai muussa turvallisessa paikassa, josta ne ovat viivytyksettä saatavissa.

 9. Käytä vastuullisia kumppaneita.


Lue Traficomin sivuilta ajankohtaiset tiedot kiinteistön sisäverkon uudistamisesta ja katso myös usein kysytyt kysymykset kiinteistön sisäverkosta.