Ett fungerande nät är grundläggande infrastruktur – husbolaget äger inomhusnätet i fastigheten

Se till att invånarna har tillgång till kvalitativa kommunikationstjänster inte bara fram till fastigheten, utan ända fram till lägenheten. Att förnya inomhusnätet är en långsiktig lösning som alla invånare drar nytta av.

Renovering i sikte eller bygger ni en ny fastighet? 

Hör av er i ett tidigt skede så kan vi hjälpa till med planeringen. Vi tar gärna del av exemplevis ritningen för elektriciteten. Ni kan genast boka in oss för ett kostnadsfritt förhandsbesök!Anslutning av husbolag till Karis Telefons fibernätverk

Instruktioner för byggare, innehåll:

 1. Allmänt
 2. Installation av rör på tomtandelen
 3. Dragning av rör till fastigheten
 4. Husfördelaren
 5. 19" Ställning eller skåp för utrustning
 6. Utrymmesreservering för Karis Telefons komponenter
 7. Elmatning och jordning
 8. Fastighetens inomhusnät
 9. Dokumentering av inomhusnätet
 10. En checklista för byggare: Krav för installation av anslutningen


Anslutning av husbolag till Karis Telefons fibernätverk

 

Att komma ihåg vid förnyelse av husbolagets kommunikationsnät

Punkterna nedan är fritt översatta från Traficoms snabbguide på finska. 

 1. Husbolagets interna kommunikationsnät består oftast av ett generellt kabelnät och centralantennät.

 2. Förnya inomhusnätet i samband med rör- eller elektricitetsrenovering, eftersom det är fördelaktigt från ett kostnadsperspektiv.

 3. Använd proffs. Projektledarens, planerarens, övervakarens och tele-entreprenörens kompetens är särdeles viktigt för att lyckat ro projektet i land.

 4. Yrkesmässig planering har en viktig roll i projektet. Det lönar sig att ta med elektricitetsplaneraren redan i renoveringens projektplanering, för att reda ut de behövliga kabelrutterna, ledningsvägarna, fördelarutrymmena, elektricitetsmatningarna samt andra byggnadstekniska arbeten.

 5. Ta reda på skyldigheterna. Kommunikationsnätets planering, utförande, testning och dokumentering ska göras enligt Traficoms föreskrift 65.

 6. Se till att det utförs dokumentation angående nätet. Traficoms föreskrift 65 förpliktar att utföra planerings-, kontroll- och slutdokumentation angående nätet som byggs. Den som övervakar arbetet bör begära att kontrollera dessa dokument före godkännandet av planerings- och installationsutförandet.

 7. Fastighetens ägare ansvarar över kommunikationsnätets funktionalitet. Fastighetsägaren måste se till att näten hålls funktionsdugliga och säkra samt att Traficoms föreskrift 65 följs när man förnyar och upprätthåller dem.

 8. Se till att viktiga dokument är tillgängliga. Kommunikationsnätets ägare måste se till att alla nätdokument förvaras i husfördelaren eller på en annan trygg plats, där de är tillgängliga utan dröjsmål.

 9. Använd ansvarsfulla samarbetspartners.


På Traficoms sidor hittar du aktuell information angående förnyande av kommunikationsnät i en fastighet samt vanliga frågor om inomhusnät.