Karta över aktiva störningar i Karis Telefons nät

Inga aktiva störningar

Checklist vid åskväder

  • Dra ur strömkablarna ur uttagen
  • Ladda inte mobilen under åskvädret
  • Skydda apparaterna med överspänningsskydd
  • Granska apparaterna innan du gör en felanmälan. Du kan låna ett modem eller strömkälla av oss. 


Om åskan orsakar problem utanför våra öppettider, kan man låna en strömkälla från en utav våra återförsäljare. Om den löser problemet, behåller du den och då faktureras den i samband med nästa faktura.