Det är för tillfället problem med att skicka e-post från vår utgående e-postserver smtp.ktnet.fi till mottagare som använder Microsofts e-post (bl.a @outlook.com @hotmail.com @live.com).

För att kringgå problemet kan man logga in på vår webmail på adressen https://webmail.ktnet.fi och skicka e-post den vägen istället.

Vi jobbar med Microsoft som bäst för att lösa problemet så fort som möjligt.

Det uppstod idag eftermiddag en allmän störning i vårt datanät. Störningarna är förbi redan men utredningarna fortsätter imorgon. 

Vi beklagar besväret som störningarna förorsakat.

En den av våra fiberkunders anslutningar är nere i Sjundeå på grund av kabelbrott. Reparationer inleds genast och felet förväntas vara korrigerat under eftermiddagen. 

Vi beklagar felet. 

Reparationsarbetet blev klart kl. 16.00.