Nya utvidgningsområden för fibernätet kartläggs

Byggandet av fibernätet i Sjundeå inleddes förra året och de första kunderna kunde ta sina tjänster i bruk i juni 2020.

Du kan fortsättningsvis beställa anslutning till de områden som byggdes förra året, i Störsvik samt Aleksis Kivi vägens område samt Brännmalmen i kommunens centrum. Beställ genom att skriva in din adress i sökrutan ovan eller genom att kontakta vår kundtjänst.

I år fortsätter vi fiberbyggandet åtminstone med bostadsområden i kommunens centrum. Försäljningen är igång på följande egnahemsområden:

  • Billskogvägen och området kring Åkergränd
  • Bollstad: Sparbanksvägen och Bollstadsvägen med sidogator
  • Oxhagen
  • Vargstigen och -gränden

BESTÄLL DIN ANSLUTNING HÄR  

Fiberbyggandet i kyrkobyn är under planering och åtminstone på Kyrkovägen kommer vi att samarbeta med kommunen. Vi har ännu ingen exakt tidtabell för detta vägbelysnings- och fiberprojekt, men det följer kommunens projekttidtabell och förutsätter naturligtvis en tillräcklig mängd anslutningsbeställningar. 

Vi hör gärna också om andra områden, vars invånare skulle vara intresserade av nutida och tillförlitliga tjänster levererade i det fasta nätet. Det är alltså viktigt för invånare och fastighetsägare att meddela sitt intresse, så att vi kan rikta våra investeringar åt rätt håll. Nu är det rätt tid att påverka byggbesluten för i år och nästa år, samt försäkra sig om att man själv får de bästa tjänsterna via optisk fiber!

Husbolagens och företagens anslutningar byggs och levereras enligt beställning

Be om offert för er adress direkt via husbolags- eller företagsförsäljningen. 

HUSBOLAG  

FÖRETAG  

Sjundeå har möjlighet att bli en digikommun

Enligt kommunikationsverkets statistik ligger Sjundeå efter i jämförelse med t.ex. Raseborg och Lojo när det gäller tillgänglighet av snabba fasta förbindelser. Snabba och funktionssäkra fasta internetförbindelser är viktiga för kommunernas tillväxt. De möjliggör distansarbete, företagsverksamhet och alla nytto- och underhållstjänster i vårt digitaliserade samhälle. Inte heller ett fungerade 5G-nät kan byggas på området utan ett rejält fiberbaserat ”rotsystem”. I synnerhet en bra 5G-hörbarhet inomhus förutsätter fiber ända fram till fastigheten.

Vi planerar att fortsätta investera inom de kommande åren. Försäljningsområdena väljs långt baserat på invånarnas intresse, så meddela ditt intresse direkt!

ANMÄL DITT INTRESSE  

Varför fiber?

Fiber säkerställer en stabil och säker internetförbindelse, som gör vardagen enklare och ger kvalitet till både fritid och företagsverksamhet. Den centrala grunden är en stabil och nästan oändligt snabb överföringskapacitet som fiber erbjuder.

Fiberförbindelsen är pålitlig och störningsfri, dess kvalitet försämras inte heller då avstånden blir längre. Via fiberanslutning kan man använda alla tillgängliga elektroniska tjänster nu och i framtiden. Fibern ersätter de nuvarande ADSL-bredbanden, GSM-mokkulan, tv-antenner, satellit-tv-tjänster, trådtelefoner etc.

Vad ska jag göra till näst?

Anmäl ditt intresse genast! Du får naturligtvis mer information och kan anmäla ditt intresse även per telefon 019 278 480 eller via adressökningen uppe på denna sida. Du är också välkommen att besöka vår kundbetjäningpunkt på Dalgatan i Karis eller Björknäsgatan i Ekenäs.

Det är också viktigt att du meddelar oss dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dig personligen när projektet framskridit så långt att vi kan meddela en noggrannare tidtabell.

ANMÄL DITT INTRESSE  

Några fördelar med optisk fiber:

  • Störningsfri och snabb bredbandshastighet som är idealisk för t.ex. distansarbete, onlinespel eller tv-tittande över nätet. Hastigheterna idag upp till 1 Gbit/s, nätets kapacitet räcker till framtidens mångdubblade behov.

  • Din egen bredbandshastighet påverkas inte av grannarnas internetanvändning. Via vår fiberanslutning får du bredband och Finlands bredaste kabel-tv-utbud från din lokala operatör. Du kan också beställa Bredbandstelefon med ditt gamla trådtelefonnummer.

  • Du får lätt tag på oss och vi betjänar dig på båda inhemska språken!

  • Fiberanslutningen höjer värdet på din fastighet och är en smidig förbindelse till alla nättjänster i världen.