Vad är fiber och varför skall jag välja det?

Vad är fiber/fiberoptik?

Fiber, alltså optofiber eller ljuskabel refererar till en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring i stället för elektriska pulser. Optofibern är okänslig för elektriska störningar. Optofiberns överföringskapacitet är enorm, i dagens läge begränsas överföringskapaciteten närmast av den teknik som finns tillhanda i ändorna på förbindelsen.

Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal.

Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare. Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren "översätter" ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, tv eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller eller fotodioder. De vanligaste ljusvåglängderna som används är 1550 nanometer, d.v.s. infrarött ljus. Ljus lämpar sig väl för kommunikation tack vare dess snabba överföringshastighet och bibehållen kvalitet.

Varför skall jag beställa en fiberanslutning?

Fibern möjliggör supersnabb kontakt med omvärlden och idealiska möjligheter till distansarbete. För framtidens hem är fibern lika viktig som vatten och el är idag. Via fibern kan du använda internet och kabel-tv och allt fler tjänster kommer att kopplas till fiber i framtiden. I takt med att den fasta trådtelefonin avvecklas, avvecklas också kopparkablarna som idag används för ADSL-bredband. Fibern tar deras plats och blir således en förutsättning för internetanslutning i hemmet. Det är en säker investering för framtida kommunikationskrav i hemmet.

Kan 4G, 5G eller motsvarande trådlöst bredband ersätta optofiberförbindelser?

Nej, trådlösa förbindelser kan inte ersätta en optofiberförbindelse men kan dock komplettera en optofiberanslutning och ge den mobilitet. Optofiber är för tillfället det enda kända beaktansvärda mediet som kan klara av framtidens dataöverföringsbehov.

Varför räcker det inte med mobila lösningar?

Ju fler som använder internet mobilt, desto mindre kapacitet finns det att dela på. De mobila lösningarna är ämnade för dem som behöver internetanslutning på rörlig fot. Om alla invånare, också hemma, förlitar sig på mobila lösningar räcker kapaciteten inte till för snabba hastigheter.

Kostnader

Vad kostar det att få fiber till ett egnahemshus?

Anslutningspriset varierar områdesvis, i nuläget ligger kostnaden mellan 1050 € och 3000 €. Utöver anslutningsavgiften tillkommer också 200 € för en Karis Telefons aktie, om en sådan inte redan finns i din ägo. Du kan kontrollera läget för ditt område här eller genom att kontakta kundtjänsten.

Varför har ni olika priser på olika områdens anslutningar?

Många faktorer inverkar på anslutningsavgiften, främst bland dessa är grävkostnaderna. Utvidgandet av nätet är dyrare på glesbygden än i tätorter bl.a. just eftersom det där är längre grävsträckor och färre fastigheter.

Får jag göra hushållsavdrag i beskattningen om jag beställer en fiberanslutning till egnahemshus?

Av anslutningsavgiften berättigar 650 € till hushållsavdrag i beskattningen. Summan finns specificerad på räkningen för att det ska vara enkelt att deklarera den.

Måste jag betala hela anslutningsavgiften på en gång då jag beställer fiber till egnahemshus?

Nej, vi har olika avbetalningsalternativ med upp till fem år avbetalningstid.

När kommer räkningen för anslutningen?

Vi fakturerar anslutningen då den kopplats.

Stiger värdet på min fastighet om jag har en fiberanslutning?

Många värdesätter fiberanslutningen och de möjligheter till bl.a. distansjobb den medför. Fiberanslutningen är en investering och det lönar sig att nämna den skilt om huset skall säljas.

Aktien

Behöver jag en aktie för att få fiber?

Ja, alla våra fiberkunder som bor i egnahemshus blir också Karis Telefons aktieägare om de inte redan är det. Vi kräver detta för att garantera ett lokalt ägande av Karis Telefon.

Om du bor i ett bostadsbolag är det bolaget som äger aktien, enskilda invånare behöver inte äga aktier.

Fibern är kopplad men jag har inte fått min aktie. Varför inte?

Du får aktien först då hela anslutningsavgiften är betald. Om anslutningsavgiften betalas i rater fungerar aktien som säkerhet under avbetalningstiden. Då aktien är klar att avhämtas kontaktar vi dig, normalt via textmeddelande.

Vad kostar aktien?

Aktien kostar i nuläget 200 €.

Hur säljer jag min aktie?

Om du vill sälja din aktie till Karis Telefon, ta då med aktiebrevet, ditt identitetsbevis och ditt kontonummer och besök en av våra kundtjänstpunkter.

När behövs fullmakt för att sköta aktieärenden?

Fullmakt behövs

  • om du inte själv kan hämta aktiebrevet, kan du befullmäktiga en annan person att emotta det.
  • om aktien är samägd och båda (eller alla) inte kommer för att hämta aktiebrevet. Fullmakt behövs också av man/hustru.
  • om aktien ägs av ett oskiftat dödsbo, kan medlemmarna befullmäktiga en av dödsboets delägare. Dessutom behövs bouppteckningen.
  • som representant för ett företag eller samfund, behöver du handelsregisterutdrag, protokollutdrag och/eller fullmakt.


Om aktiebrevet inte står på ditt eget namn behövs

  • ett dokument som bevisar din äganderätt, t.ex. köpebrev, gåvobrev, testamente, boupptecknings- och skiftesinstrument samt avvittringsinstrument. Delägarna i ett odelat dödsbo kan göra ett avtal där aktien överförs på en av dödsbodelägarnas namn. Bouppteckningen medtages.

Om du bor på annan ort kan du skicka aktiebrevet och eventuella övriga handlingar som rekommenderat brev till: Karis Telefon Ab, Dalgatan 7, 10300 Karis. Att sköta ärendet per post sker på avsändarens ansvar.

Vad gör jag om jag tappat bort mitt aktiebrev?

Kontakta oss per telefon 019 278 480 eller per e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Installation och teknik

Hur länge tar det från att jag beställt en fiberanslutning tills jag har tjänsterna påkopplade?

Kopplingstiden för egnahemshus beror på när du beställt anslutningen och när ibruktagningen på ditt område uppskattas ske. För färdigt utbyggda områden är kopplingstiden normalt 4 - 8 veckor från beställning. Observera att det normalt förutsätter du själv tar hand om att gräva fiberkabeln från tomtgränsen till huset.

Bostadsbolags leveranstid bekräftas alltid skilt. Invånaren i ett bostadsbolag som redan har fiber lovar vi koppling inom två veckor från beställning.

Vad händer med min gård då ni gräver ner fiberkabeln? Återställer ni det ni grävt upp?

Vi återställer gården med samma material som vi grävt upp, men vi sår inte en ny gräsmatta eller lägger stenar tillrätta om gården varit stenlagd. Var kabeln grävs på tomten kommer vi naturligtvis överens med dig så att arbetet gör minst möjliga skada på tomten. Befintliga rör används gärna i stället för att behöva gräva på gården. 

Hur går det till då fibern installeras?

På nya fiberområden grävs fiberkabeln ner ända fram till huset och tas in på lämpligt ställe. Kabeln avslutas i en liten, s.k. fiberdosa och kopplas därifrån till en fiberterminal alltså modem. Montören verifierar anslutningens funktionalitet och den är därefter redo att tas i bruk. För att ta i bruk kabel-tv måste antennkabeln sedan kopplas till fiberterminalen, internet kan kopplas med kabel eller trådlöst.

I bostadsbolag meddelar vi att tjänsten är kopplad via textmeddelande. Om vi behöver in i lägenheten av någon orsak ringer vi dig. När du meddelats att tjänsten är installerad är det bara att koppla modemet till ett el- och data- eller telefonuttag i din lägenhet. Modemet kan hämtas/köpas från vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare.

Var i egnahemshuset placeras fiberterminalen?

I nybyggen placeras fiberterminalen i husets husfördelarutrymme där all telekabling startar. Därifrån kan både internet och tv-signal kopplas vidare till önskade rum.

I äldre hus som saknar ändamålsenlig husfördelare och därmed inte har en central fördelningspunkt installeras fiberanslutningen på lämplig plats. Om det bara finns en tv i huset, kan platsen vara i vardagsrummet i närheten av den. Ofta kan husets befintliga antennät utnyttjas och då installeras fiberterminalen vid nätets anslutningspunkt (splittern) så att kabel-tv-signalen fås till husets befintliga tv-uttag. Internettjänsten används emellertid trådlöst om datorn finns i ett annat rum. Därmed är det också mycket viktigt att tänka på trådlösa WLAN -nätets bruk och hörbarhet, och skilda basstationers placering.

Fiberbredband

Varför krävs en så stor överföringshastighet? Varför skall jag beställa 300M, 500M eller 1000M?

Fler och fler tjänster kräver snabbt internet nuförtiden då det handlar mycket om bilder, video, spel och stora filer. Bland annat Netflix, YouTube och streamingtjänster samt olika spel kräver snabbt internet för den optimala användarupplevelsen. Om ni är flera personer i familjen som alla vill ta del av sådana här tjänster behövs en högre hastighet att dela på. Du kan diskutera just ditt behov med vår kundtjänst eller med våra fiberförsäljare.

Vi är en fem personers familj med tonåriga barn som gärna spelar online. Vilken hastighet rekommenderar ni för oss?

Till familjer med tonåringar som aktivt använder internet rekommenderar vi en hastighet på minst 300/300M. Vid behov kan man sedan ytterligare höja hastigheten (eller sänka den).

Måste jag ta en hög hastighet för att kabel-tv:n ska synas bra via fibern?

Nej, internethastigheten påverkar inte kabel-tv:n.

Kabel-tv

Kan jag använda samma tv och digibox då jag får kabel-tv via fiber?

Om du tidigare haft kabel-tv kan du använda samma utrustning. Om du haft antenn, satellit eller motsvarande måste du kontrollera att denna utrustning fungerar i kabelnätet, DVB-C. Du kan göra det på adressen www.testatutlaitteet.fi.

Behöver jag någon skild utrustning för att kunna se era betalkanaler?

För att se betalkanalerna behövs ett tv-kort. Därutöver behöver du en kortläsare eller digibox med kortplats, våra återförsäljare säljer av dem.

Observera att du behöver en Cable Ready HD märkt mottagare för att se på HD kanaler. Mottagaren länkas till ditt tv-kort. I våra avtalsvillkor kräver vi våra kunder har HD-mottagare eftersom vi utan den inte kan garantera kanalernas synbarhet nu och i framtiden. Allt fler kanaler kräver HD-utrustning då signalerna omvandlas till HD- eller MPEG4-format. 

Vilka tv-kanaler ingår i kabel-tv-tjänsten utan tv-kort?

För närvarande ingår över 20 baskanaler.

Jag ska flytta

Hur gör jag om jag vill flytta min fiberanslutning till en annan adress?

Kontakta kundtjänsten i god tid före möjliga flytten för att diskutera situationen. Fiberanslutningen kan flyttas förutsatt det finns fiber på nya adressen. Fiberanslutningar i egnahemshus flyttas inte utan ägaren för anslutningen måste bytas om du säljer ditt hus.

Allmänt om fiber

Vad är fiberns maxhastighet med tanke på framtiden?

En fiberkabel kan överföra otroligt stora mängder data varav endast en bråkdel av kapaciteten utnyttjas i dagsläget. Man kan säga att kapaciteten i princip är oändlig. Som jämförelse kan nämnas att hela Finlands datatrafik skulle kunna förmedlas via ett enda fiberstrå.

Hur lång livslängd har fiberkabeln? Måste den förnyas igen om tio år?

Fiberkablarna uppskattas hålla i minst 50 år.

Vad menar man med FTTH? FTTB?

FTTH, Fiber To The Home, betyder en optofiberförbindelse ända hem till slutförbrukaren medan FTTB, Fiber To The Building, betyder fiber till fastigheten. Vid Karis Telefon används begreppet FTTH för fiberanslutningar i egnahemshus och FTTB för fiberanslutningar i bostadsbolag.

Vad är Open Access?

Öppet nät, "Open Access", innebär att kunden via sin, i detta fall fiberanslutning, kan välja mellan ett flertal bredbands-, tv- och tjänsteleverantörer. Karis Telefons fiberkunder kan redan nu beställa tjänster av flera olika leverantörer och vårt mål är ett ännu öppnare nät.

Påverkas fiberanslutningen av grannarnas internetanvändning?

Nej, din egen fiberhastighet delas endast mellan dem du ger tillgång, normalt dina egna familjemedlemmar.

Måste jag byta ut mitt internnät i huset då jag får fiber?

Kabel-tv:n använder vanliga antennkablar som oftast kan utnyttjas. Internet-delen kräver modern Ethernet-nätverkskabling, alternativt kan du använda tjänsten trådlöst. Läs mer om egnahemshusets internnät.

Hur får jag fiber?

Vad ska jag göra för att ni ska bygga ut fiber på mitt bostadsområde?

Fiber byggs till egnahemshus långt på basen av intresse på området, börja alltså med att skriva in den exakta adressen och anmäla ditt intresse. När du gör din intresseanmälan ser du samtidigt intresseprocenten på området, normalt krävs runt 40 % för att ett byggbeslut skall kunna göras. För att höja intresset på området kan du också be dina grannar göra en intresseanmälan.

Om du bor i ett bostadsbolag skall du vara i kontakt med din disponent eller styrelsemedlem som kan be om en offert till ditt bolag.

Varför ska jag ta fiber redan i samband med att ett bostadsområde byggs ut med fiber och inte vänta till senare?

I samband med att ett område byggs ut med fiber ger vi vissa förmåner till dem som beställer fiber i startskedet, vi bjuder normalt bl.a. på grävningen på tomten. Om du beställer fiber i ett senare skede kan vi inte garantera samma förmåner.

Kan jag beställa en fiberanslutning till min sommarstuga?

Absolut, om din sommarstuga ligger på ett område där det finns Karis Telefons fiber går det bra att beställa en fiberanslutning dit. Kontrollera tillgängligheten genom att skriva in exakt adress. Observera att fiberanslutningen kräver elektricitet.

Annat

Vad händer om något inte fungerar som det ska?

Bekanta dig först med vanliga problem och lösningar varefter du kan ringa vårt felanmälningsnummer eller göra en felanmälan via nätet. På frågor som berör våra tjänster svarar vår kundtjänst.