Vad är fiber och varför skall jag välja det?

Vad är fiberoptik?

Fiber, alltså optofiber eller ljuskabel refererar till en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring i stället för elektriska pulser. Optofibern är okänslig för elektriska störningar. Optofiberns överföringskapacitet är enorm, i dagens läge begränsas överföringskapaciteten närmast av den teknik som finns tillhanda i ändorna på förbindelsen.

Fiberoptik är ett optiskt system där ljus leds genom så kallade optiska fibrer vars kärnor är gjorda av mycket rent glas eller plast från flera millimeters diameter ned till mindre än ett hårstrås diameter. Dessa glas- eller plastkärnor är omslutna av ett mantelhölje och vanligtvis också av ett skyddande skal.

Ett fiberoptiskt överföringssystem består av en sändare och av en mottagare. Sändaren skickar ut ljus antingen med hjälp av laser eller med hjälp av lysdioder. Mottagaren "översätter" ljussignalerna till elektriska impulser som skickas till dator, tv eller telefon. För att upptäcka ljuset använder mottagaren sig av fotoceller eller fotodioder. De vanligaste ljusvåglängderna som används är 1550 nanometer, d.v.s. infrarött ljus. Ljus lämpar sig väl för kommunikation tack vare dess snabba överföringshastighet och bibehållna kvalitet.

Varför skall jag beställa en fiberanslutning?

Fibern möjliggör supersnabb kontakt med omvärlden och idealiska möjligheter till distansarbete. För framtidens hem är fibern lika viktig som vatten och el är idag. Via fibern kan du använda internet och kabel-tv och allt fler tjänster kommer att kopplas till fiber i framtiden. Det är en säker investering för framtida kommunikationskrav i hemmet.

Kan 4G, 5G eller motsvarande trådlöst bredband ersätta fiberförbindelser?

Nej, trådlösa förbindelser kan inte ersätta en fiberförbindelse men kan dock komplettera en optofiberanslutning och ge den mobilitet. Fiber är för tillfället det enda kända beaktansvärda mediet som kan klara av framtidens dataöverföringsbehov.

Varför räcker det inte med mobila lösningar?

Ju fler som använder internet mobilt, desto mindre kapacitet finns det att dela på. De mobila lösningarna är ämnade för dem som behöver internetanslutning på rörlig fot. Om alla invånare, också hemma, förlitar sig på mobila lösningar räcker kapaciteten inte till för snabba hastigheter.

Påverkas fiberanslutningen av grannarnas internetanvändning?

Nej, din egen fiberhastighet delas endast mellan dem du ger tillgång, normalt dina egna familjemedlemmar.

Vad är fiberns maxhastighet med tanke på framtiden?

En fiberkabel kan överföra otroligt stora mängder data varav endast en bråkdel av kapaciteten utnyttjas i dagsläget. Man kan säga att kapaciteten i princip är oändlig. Som jämförelse kan nämnas att hela Finlands datatrafik skulle kunna förmedlas via ett enda fiberstrå.

Hur lång livslängd har fiberkabeln? Måste den förnyas igen om tio år?

Fiberkablarna uppskattas hålla i minst 50 år.

Vad menar man med FTTH och FTTB?

FTTH, Fiber To The Home, betyder en optofiberförbindelse ända hem till slutförbrukaren medan FTTB, Fiber To The Building, betyder fiber till fastigheten.

Vid Karis Telefon används begreppet FTTH för fiberanslutningar i egnahemshus och FTTB för fiberanslutningar i bostadsbolag.

Vad är Open Access?

Öppet nät, "Open Access", innebär att kunden via sin fiberanslutning, kan välja mellan ett flertal bredbands-, tv- och tjänsteleverantörer. Karis Telefons fiberkunder kan redan nu beställa tjänster av flera olika leverantörer och vårt mål är ett ännu öppnare nät.

Kostnader

Får jag göra hushållsavdrag i beskattningen om jag beställer en fiberanslutning till egnahemshus?

Av anslutningsavgiften berättigar 754-1127 € (beroende på område) till hushållsavdrag i beskattningen om Karis Telefon sköter grävningen av fiberkabeln på tomten. Om kunden själv sköter grävningen av fiberkabeln på tomten är summan som berättigar till hushållsavdrag 464 €. Summan som berättigar till hushållsavdrag finns specificerad på räkningen.

Måste jag betala hela anslutningsavgiften på en gång då jag beställer fiber till egnahemshus?

Nej, vi har olika avbetalningsalternativ med upp till fem år avbetalningstid.

När kommer räkningen för anslutningen?

Vi fakturerar anslutningen då den kopplats.

Stiger värdet på min fastighet om jag har en fiberanslutning?

Många värdesätter fiberanslutningen och de möjligheter till bl.a. distansjobb den medför. Fiberanslutningen är en investering och det lönar sig att nämna den om huset skall säljas.

Måste jag byta ut mitt internnät i huset då jag får fiber?

Internet-delen kräver modern Ethernet-nätverkskabling, alternativt kan du använda tjänsten trådlöst. Läs mer om egnahemshusets internnät.

Installation och teknik

Hur länge tar det från att jag beställt en fiberanslutning tills jag har tjänsterna påkopplade?

Kopplingstiden för egnahemshus beror på när du beställt anslutningen och när ibruktagningen på ditt område uppskattas ske. För färdigt utbyggda områden är kopplingstiden normalt 4-8 veckor från beställning, förutsatt att kabeln är vid husväggen.

Vad händer med min gård då ni gräver ner fiberkabeln? Återställer ni det ni grävt upp?

Vi återställer gården med samma material som vi grävt upp, men vi sår inte en ny gräsmatta eller lägger stenar tillrätta om gården varit stenbelagd. Var kabeln grävs på tomten kommer vi naturligtvis överens med dig så att arbetet gör minst möjliga skada på tomten. Befintliga rör används gärna i stället för att gräva på gården. 

Hur går det till då fibern installeras?

På nya fiberområden grävs fiberkabeln ner ända fram till huset och tas in på lämpligt ställe. Kabeln avslutas i en liten, s.k. fiberdosa och kopplas därifrån till en fiberterminal alltså modem. Montören verifierar anslutningens funktionalitet och den är därefter redo att tas i bruk. För att ta i bruk kabel-tv måste antennkabeln sedan kopplas till fiberterminalen, internet kan kopplas med kabel eller trådlöst.

Var i egnahemshuset placeras fiberterminalen?

I nybyggen placeras fiberterminalen i husets husfördelarutrymme där all telekabling startar. Därifrån kan både internet och eventuell tv-signal kopplas vidare till önskade rum.

I äldre hus som saknar ändamålsenlig husfördelare och därmed inte har en central fördelningspunkt installeras fiberanslutningen på lämplig plats. Om det bara finns en tv i huset, kan platsen vara i vardagsrummet i närheten av den. Ofta kan husets befintliga antennät utnyttjas och då installeras fiberterminalen vid nätets anslutningspunkt (splittern) så att kabel-tv-signalen fås till husets befintliga tv-uttag. Internettjänsten används emellertid trådlöst om datorn finns i ett annat rum. Därmed är det också mycket viktigt att tänka på trådlösa WLAN -nätets bruk och hörbarhet, och skilda basstationers placering.

Fiberbredband

Varför krävs en så stor överföringshastighet? Varför skall jag beställa 300M, 500M eller 1000M?

Fler och fler tjänster kräver snabbt internet nuförtiden då det handlar mycket om bilder, video, spel och stora filer. Bland annat Netflix, YouTube och streamingtjänster samt olika spel kräver snabbt internet för den optimala användarupplevelsen. Om ni är flera personer i familjen som alla vill ta del av sådana här tjänster behövs en högre hastighet att dela på. Du kan diskutera just ditt behov med vår kundtjänst eller med våra fiberförsäljare.

Vi är en fem personers familj med tonåriga barn som gärna spelar online. Vilken hastighet rekommenderar ni för oss?

Till familjer med tonåringar som aktivt använder internet rekommenderar vi en hastighet på minst 300/300M. Vid behov kan man sedan ytterligare höja hastigheten (eller sänka den).

Måste jag ta en hög hastighet för att kabel-tv:n ska synas bra via fibern?

Nej, internethastigheten påverkar inte kabel-tv:n.

Jag ska renovera

Min fiberutrustning/mitt modem är fastmonterat på väggen. Kan jag flytta det?

Kontakta oss före du flyttar utrustning som är fastmonterad.

Vi ger dig instruktioner ifall du kan flytta utrustningen själv, men i många fall måste en montör göra arbetet.

Kan jag bort de gamla telefonuttagen? 

Det kan du göra, de behövs inte längre i egnahem. 

Jag ska flytta

Jag säljer mitt egnahemshus, alltså fiberanslutningens får ny ägare, hur skall jag göra?

  1. Anslutningens ägare kontaktar oss för att säga upp sin anslutning och möjliga tilläggstjänster. Tjänsterna sägs upp på önskad dag, ändå tidigast två veckor från kontakt.

  2. Aktiebrevet som är en förutsättning för fiberanslutningen kan säljas/ges åt husets nya ägare (blanketten nedan), eller säljas tillbaka till Karis Telefon för 200 € (kontakta kundtjänsten). Aktiebrevets ägarbyte kräver alltid att själva aktiebrevet och undertecknat köpebrev returneras till Karis Telefon.

    Aktiens köpebrev

  3. Husets och fiberanslutningens nya ägare kontaktar oss och beställer en egen anslutning. Om tjänsterna skall vara aktiva utan avbrott, bör beställningen göras inom gamla ägarens uppsägningstid. Öppningen av anslutningen/ägarbytet kostar 45 €. Om husets gamla ägare inte överlät aktiebrevet och nya ägaren inte har ett från tidigare, säljer vi ett aktiebrev för 200 € till den nya ägaren.

Var hittar jag mer information om aktien?

Här hittar du mer information om aktieärenden.

Hur får jag fiber?

Vad ska jag göra för att ni ska bygga ut fiber på mitt bostadsområde?

Fiber byggs till egnahemshus långt på basen av intresse på området, börja alltså med att skriva in den exakta adressen och anmäla ditt intresse. När du gör din intresseanmälan ser du samtidigt intresseprocenten på området, normalt krävs runt 40 % för att ett byggbeslut skall kunna göras. För att höja intresset på området kan du också be dina grannar göra en intresseanmälan.

Varför ska jag ta fiber redan i samband med att ett bostadsområde byggs ut med fiber och inte vänta till senare?

I samband med att ett område byggs ut med fiber ger vi vissa förmåner till dem som beställer fiber i startskedet, vi bjuder normalt bl.a. på grävningen på tomten. Om du beställer fiber i ett senare skede kan vi inte garantera samma förmåner.

Kan jag beställa en fiberanslutning till min sommarstuga?

Absolut, om din sommarstuga ligger på ett område där det finns Karis Telefons fiber går det bra att beställa en fiberanslutning dit. Kontrollera tillgängligheten genom att skriva in exakt adress. Observera att fiberanslutningen kräver elektricitet.

Annat

Vad händer om något inte fungerar som det ska?

Bekanta dig först med vanliga problem och lösningar varefter du kan ringa vårt felanmälningsnummer eller göra en felanmälan via nätet. På frågor som berör våra tjänster svarar vår kundtjänst.