Du kan göra en felanmälan till oss, om du märkt ett fel eller en störning i din anslutning. Kontrollera först våra driftsmeddelanden för att se om inplanerade underhållsarbeten, övriga avbrott eller allmänna störningar är förklaringen till ditt problem.

Som första hjälp har vi samlat några vanliga problem och lösningar att bekanta sig med, speciellt utanför våra öppethållningstider. Du kan hitta lösningen på ditt problem bland dem.

Felsökning och -anmälan

Internet fungerar inte? Tv:n bråkar? Oberoende vad problemet är lönar det sig att börja med att starta om all utrsutning, vare sig modem, tv, dator eller annan. För modemet och tv:n är det enkelt, ta bara löst strömsladden från eluttaget, vänta en minut och koppla fast den igen. För datorer gäller det att göra en omstart. Ge sedan utrustningen tillräckligt med tid att komma igång igen och prova på nytt.

Om en omstart inte hjälper har vi här nedan samtal några av de vanligaste problemen och lösningarna att bekanta sig med, speciellt utanför vår arbetstid. Kanske du bland dem hittar lösningen till ditt problem.

Kontrollera också våra driftsmeddelanden för att se om inplanerade underhållsarbeten, övriga avbrott eller allmänna störningar är förklaringen till ditt problem.

1. Starta om fiberterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i en minut. Koppla fast strömadaptern på nytt och vänta tills fiberterminalen startat upp, normalt max. fem minuter. Testa anslutningen.

2. Problemet kan vara fiberterminalens strömkälla, du kan hämta en ny på test från vår kundtjänst eller några av våra återförsäljare.

1. Starta om fiberterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i en minut. Koppla fast strömadaptern på nytt och vänta tills fiberterminalen startat upp, normalt max. fem minuter. Testa anslutningen.

2. Problemet kan vara fiberterminalens strömkälla, du kan hämta en ny på test från vår kundtjänst eller några av våra återförsäljare.

3. Är din apparat ansluten till modemet med Ethernet-kabel? Kontrollera att Ethernet-kabeln sitter fast ordentligt både i fibertemrinalen och apparaten, och att kabeln är hel. Prova byta ut Ethernet-kabeln. Om huset har ett Ethernet-internnät och din apparat är kopplad via det, testa ansluta din enhet direkt till fiberterminalen för att utesluta problemet skulle ligga i internnätskablaget.

1. Starta om fiberterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i en minut. Koppla fast strömadaptern på nytt och vänta tills fiberterminalen startat upp, normalt max. fem minuter. Testa anslutningen.

2. Kontrollera att WLAN/WiFi lampan på fiberterminalen lyser. Aktivera vid behov WLAN-funktionen, du kan se hur det görs för din modell här.

3. Starta om din apparat; dator, tv, läsplatta, telefon. En PC startar du om genom att välja starta om, inte genom att stänga av och lägga på igen. Om det gäller en tv, dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i en minut. Läsplattan och mobiltelefonen startar du normalt om genom att hålla knappen du stänger skärmen med nedtryckt tills plattan frågar om du vill stänga eller starta om, välj att starta om den.

4. Kontrollera följande:

 • att du försöker ansluta till rätt trådlösa nät och att du angivit rätt lösenord. Koderna finns på fiberterminalen, observera att lösenordet skall skrivas exakt som det är angivet.
 • om apparaten inte alls hittar trådlösa nät, kontrollera att din apparat har WLAN/WiFi aktiverat.
 • att du är tillräckligt nära fiberterminalen, och att det inte är hinder mellan din apparat och fiberterminalen som stör signalen. Du kan läsa mera om WLAN här.
 • WLAN-funktionerna kan vid behov ändras i fiberterminalen genom att surfa till webbadressen http://192.168.1.1 (rekommenderas endast för den mera tekniskt kunniga som vet vad den gör).

5. Om WLAN/Wifi fungerar men signalen inte är tillräckligt bra på önskat ställe eller inte täcker hela huset, är lösningen att förstora/förstärka WLAN-täckningen med tilläggsanatenner eller -basstationer. Det finns otaliga olika modellen på markanden, vi erbjuder Ubiquiti UniFi AP AC -basstationer.

1. Starta om fiberterminalen och Ubiquiti UniFi AP AC -basstationen genom att dra ut strömadapterarna från eluttagen och håll dem ute i en minut. Koppla fast strömadaptrarna på nytt och vänta tills fiberterminalen och basstationen startat upp, normalt max. fem minuter. Testa anslutningen.

2. Lyser basstationen? Ljuset kan stängas av i basstationens inställningar, men och den normalt lyser och nu inte gör det så kontrollera Ethernet-kabeln från basstationen till PoE adaptern och från PoE adaptern till fiberterminalen. Kontrollera även att PoE adapterns strömadapter sitter korrekt i eluttaget.

3. Om basstationen lyser, kontrollera då i tabellen nedan vilken dess status är på basen av färgen på ljuset.

FärgStatus
Vit Fabriksinställd, väntar på att bli konfigurerad -> Ladda ned ”UniFi” appen till din smarttelefon för att konfigurera basstationen.
Blinkande vit Basstationen startar upp.
Blinkande vit/blå Basstationen är upptagen, plugga inte ur den! Kan tyda på att basstationen uppdateras.
Blå Indikerar på att basstationen har startat och fungerar normalt.
Snabbt blinkande blå Den här funktionen används i stora nätverk för att hitta rätt basstation.
Stadigt blå som stundtals blinkar Indikerar på att basstationen saknar kontakt till nätverket. Kontrollera kablingen mellan UniFi <-> PoE adapter <-> fiberterminal.

Läs i vår guide om:

 • rätt placering av Wi-Fi-sändaren/-sändarna
 • hur snabbt det trådlösa nätet borde vara beroende på apparaturen
 • varför det trådlösa nätet kan vara långsamt eller hörbarheten dålig, och vad du kan göra för att förbättra situationen

1. Starta om fiberterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i en minut. Koppla fast strömadaptern på nytt och vänta tills fiberterminalen startat upp, normalt max. fem minuter. Kontrollera kanalerna.

2. Starta om din tv genom att dra ut televisionens strömadapter från eluttaget och hålla den ute i en minut innan du kopplar fast den igen. Kontrollera kanalerna.

3. Kontrollera antennkabeln sitter ordentligt fast i tv:n och antennuttaget i väggen eller fiberterminalens RF-utgång. Kolla också att kabeln är hel, testa vid behov med en annan antennkabel.

4. Gör ny kanalsökning och återställ vid behov televisionens fabriksinställningar. Fabriksåterställning kan behöva göras 2-3 gånger.

5. Kontrollera att televisionen har senaste mjukvarouppdatering.

6. Om signalen är kopplad via husets internnät kan du testa ett annat antennuttag och sedan vid behov koppla televisionen direkt till fiberterminalens RF-uttag för att kontrollera problemet inte är i antennuttaget eller husets interna antennät eller splittern.

7. Om tv:n är kopplad direkt till fiberterminalens RF-uttag kan signalen vara för stark. Vi rekommenderar att signalen från fiberterminalen fördelas till flera (1:4) vägguttag eller att den 10db dämpare används. Kontakta vid behov kundtjänsten för en dämpare.

1. Starta om din tv genom att dra ut televisionens strömadapter från eluttaget och hålla den ute i en minut innan du kopplar fast den igen. Kontrollera kanalerna.

2. Fattas kanalplatsen helt? Gör ny kanalsökning och återställ vid behov televisionens fabriksinställningar. Fabriksåterställning kan behöva göras 2-3 gånger.

3. Kanalplatsen finns men ingen bild syns, rutan är mörk eller det står kanalen är kodad. Välj någon av de kanaler du beställt och låt tv:n vara på i minst ett par timmar, eller tills bilden kommer fram.

4. Det står kortfel i tv:n. Troligtvis är kortet eller CI+ modulen/kortläsaren insqatt fel väg i tv:n, sväng på det och prova på nytt tills texten om kortfel försvinner. Se punkt 3.

5. Började problemet efter att du skaffade en ny tv och/eller CI+ modul/kortläsare? Har du meddelat din CI+ modul/kortläsares länkningskod? Kontakta vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare för att kontrollera koden finns insatt och är korrekt. 

1. Starta om din tv genom att dra ut televisionens strömadapter från eluttaget och hålla den ute i en minut innan du kopplar fast den igen. Kontrollera kanalerna.

2. Starta om fiberterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i en minut. Koppla fast strömadaptern på nytt och vänta tills fiberterminalen startat upp, normalt max. fem minuter. Kontrollera kanalerna.

3. Kontrollera antennkabeln sitter ordentligt fast i tv:n och antennuttaget i väggen eller fiberterminalens RF-utgång.

4. Prova med en ny antennkabel. Även om antennkabeln ser hel ut kan den vara skadad eller sliten och orsaka problem med signalen och pixling.

5. Gör ny kanalsökning och återställ vid behov televisionens fabriksinställningar. Fabriksåterställning kan behöva göras 2-3 gånger.

6. Om tv:n är kopplad direkt till fiberterminalens RF-uttag kan signalen vara för stark. Vi rekommenderar att signalen från fiberterminalen fördelas till flera (1:4) vägguttag eller att den 10db dämpare används. Kontakta vid behov kundtjänsten för en dämpare.

1. Om EPG inte syns på någon kanal, öppna kanalen i fråga. EPG laddas inte nödvändigtvis automatiskt för alla kanaler.

2. Textning som fattas är vanligen ett problem i tv:ns inställningar, kontrollera din tv:s manual.

Internet fungerar inte? Tv:n bråkar? Oberoende vad problemet är lönar det sig att börja med att starta om all utrsutning, vare sig modem, tv, dator eller annan. För modemet och tv:n är det enkelt, ta bara löst strömsladden från eluttaget, vänta en minut och koppla fast den igen. För datorer gäller det att göra en omstart. Ge sedan utrustningen tillräckligt med tid att komma igång igen och prova på nytt.

Om en omstart inte hjälper har vi här nedan samtal några av de vanligaste problemen och lösningarna att bekanta sig med, speciellt utanför vår arbetstid. Kanske du bland dem hittar lösningen till ditt problem.

1. Starta om fiberterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i en minut. Koppla fast strömadaptern på nytt och vänta tills fiberterminalen startat upp, normalt max. fem minuter. Testa anslutningen.

2. Lyser DSL-lampan på modemet? Om den är mörk, kontrollera att telefonkabeln sitter ordentligt fast i DSL-porten i modemet och att andra ändan är korrekt kopplad till bostadens teleuttag. Prova vid behov ett annat teleuttag.

3. Är din apparat ansluten till nätterminalen med Ethernet-kabel? Kontrollera att Ethernet-kabeln sitter fast ordentligt både i nättemrinalen och apparaten, och att kabeln är hel. Prova byta ut Ethernet-kabeln/kablarna mellan nätterminalen och din apparat. Om lägenheten har ett Ethernet-internnät och din apparat är kopplad till nätterminalen via det, testa ansluta din enhet direkt till nätterminalen för att utesluta problemet skulle ligga i internnätskablaget. Prova med en annan LAN-port i nätterminalen och om möjligt med en annan dator.

 

1. Starta om fiberterminalen genom att dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i en minut. Koppla fast strömadaptern på nytt och vänta tills nätterminalen startat upp, normalt max. fem minuter. Testa anslutningen.

2. Kontrollera att WLAN/WiFi lampan på nätterminalen lyser. Aktivera vid behov WLAN-funktionen.

3. Fungerar WiFin i någon apparat men inte i en annan? Starta om den apparaten där WiFin inte fungerar. En PC startar du om genom att välja starta om, inte genom att stänga av och lägga på igen. Om det gäller en tv, dra ut strömadaptern från eluttaget och håll den ute i en minut. Läsplattan och mobiltelefonen startar du normalt om genom att hålla knappen du stänger skärmen med nedtryckt tills plattan frågar om du vill stänga eller starta om, välj att starta om den.

4. Kontrollera följande:

 • att du försöker ansluta till rätt trådlösa nät och att du angivit rätt lösenord. Koderna finns på eller under nätterminalen, observera att lösenordet skall skrivas exakt som det är angivet.
 • om apparaten inte alls hittar trådlösa nät, kontrollera att din apparat har WLAN/WiFi aktiverat.
 • att du är tillräckligt nära fiberterminalen, och att det inte är hinder mellan din apparat och fiberterminalen som stör signalen.
 • WLAN-funktionerna kan vid behov ändras i nätterminalen genom att surfa till webbadressen http://192.168.1.1 (rekommenderas endast för den mera tekniskt kunniga som vet vad den gör).

5. Om WLAN/Wifi fungerar men signalen inte är tillräckligt bra på önskat ställe eller inte täcker hela huset, är lösningen att förstora/förstärka WLAN-täckningen med tilläggsanatenner eller -basstationer. Det finns otaliga olika modellen på markanden, vi erbjuder Ubiquiti UniFi AP AC -basstationer.

1. Starta om nätterminalen och Ubiquiti UniFi AP AC -basstationen genom att dra ut strömadaptrarna från eluttagen och håll dem ute i en minut. Koppla fast strömadaptrarna på nytt och vänta tills nätterminalen och basstationen startat upp, normalt max. fem minuter. Testa anslutningen.

2. Lyser basstationen? Ljuset kan stängas av i basstationens inställningar, men och den normalt lyser och nu inte gör det så kontrollera Ethernet-kabeln från basstationen till PoE adaptern och från PoE adaptern till fiberterminalen. Kontrollera även att PoE adapterns strömadapter sitter korrekt i eluttaget.

3. Om basstationen lyser, kontrollera då i tabellen nedan vilken dess status är på basen av färgen på ljuset.

FärgStatus
Vit Fabriksinställd, väntar på att bli konfigurerad -> Ladda ned ”UniFi” appen till din smarttelefon för att konfigurera basstationen.
Blinkande vit Basstationen startar upp.
Blinkande vit/blå Basstationen är upptagen, plugga inte ur den! Kan tyda på att basstationen uppdateras.
Blå Indikerar på att basstationen har startat och fungerar normalt.
Snabbt blinkande blå Den här funktionen används i stora nätverk för att hitta rätt basstation.
Stadigt blå som stundtals blinkar Indikerar på att basstationen saknar kontakt till nätverket. Kontrollera kablingen mellan UniFi <-> PoE adapter <-> fiberterminal.

Läs i vår guide om:

 • rätt placering av Wi-Fi-sändaren/-sändarna
 • hur snabbt det trådlösa nätet borde vara beroende på apparaturen
 • varför det trådlösa nätet kan vara långsamt eller hörbarheten dålig, och vad du kan göra för att förbättra situationen

1. Starta om din tv genom att dra ut televisionens strömadapter från eluttaget och hålla den ute i en minut innan du kopplar fast den igen. Kontrollera kanalerna.

2. Kontrollera antennkabeln sitter ordentligt fast i tv:n och antennuttaget i väggen. Kolla också att kabeln är hel, testa vid behov med en annan antennkabel.

3. Gör ny kanalsökning och återställ vid behov televisionens fabriksinställningar. Fabriksåterställning kan behöva göras 2-3 gånger.

4. Har du mer än en tv? Om kanalerna syns i ena men fattas i den andra är problemet med tv:n eller antennkabeln till den tv:n. 

5. Har dina grannar också problem med kanalerna? Kontakta din disponent. I fall där hela bostadsbolaget utanför kontorstid är utan tv kan kan du göra en felanmälan direkt till oss.

1. Starta om din tv genom att dra ut televisionens strömadapter från eluttaget och hålla den ute i en minut innan du kopplar fast den igen. Kontrollera kanalerna.

2. Fattas kanalplatsen helt? Gör ny kanalsökning och återställ vid behov televisionens fabriksinställningar. Fabriksåterställning kan behöva göras 2-3 gånger.

3. Kanalplatsen finns men ingen bild syns, rutan är mörk eller det står kanalen är kodad. Välj någon av de kanaler du beställt och låt tv:n vara på i minst ett par timmar, eller tills bilden kommer fram.

4. Det står kortfel i tv:n. Troligtvis är kortet eller CI+ modulen/kortläsaren insatt fel väg i tv:n, sväng på det och prova på nytt tills texten om kortfel försvinner. Se punkt 3.

5. Började problemet efter att du skaffade en ny tv och/eller CI+ modul/kortläsare? Har du meddelat din CI+ modul/kortläsares länkningskod? Kontakta vår kundtjänst eller någon av våra återförsäljare för att kontrollera koden finns insatt och är korrekt. 

1. Starta om din tv genom att dra ut televisionens strömadapter från eluttaget och hålla den ute i en minut innan du kopplar fast den igen. Kontrollera kanalerna.

2. Kontrollera antennkabeln sitter ordentligt fast i tv:n och antennuttaget i väggen.

3. Prova med en ny antennkabel. Även om antennkabeln ser hel ut kan den vara skadad eller sliten och orsaka problem med signalen och pixling.

4. Gör ny kanalsökning och återställ vid behov televisionens fabriksinställningar. Fabriksåterställning kan behöva göras 2-3 gånger.

1. Om EPG inte syns på någon kanal, öppna kanalen i fråga. EPG laddas inte nödvändigtvis automatiskt för alla kanaler.

2. Textning som fattas är vanligen ett problem i tv:ns inställningar, kontrollera din tv:s manual.

Problem med e-posten, streamingtjänster eller datasäkerhetstjänster? Vi har här nedan samlat några av de vanligaste problemen och lösningarna att bekanta sig med, speciellt utanför vår arbetstid. Kanske du bland dem hittar lösningen till ditt problem.

1. Kontrollera att du är ansluten till internet.

2. Kontrollera det finns rum i din e-postlåda. Logga in i webmailen och titta nere i vänstra hörnet av sidan. Bredvid kugghjulet finns ett procenttal som beskriver hur mycket av din e-postlåda du har använt. Om summan är eller närmar sig 100 % finns de tinte rum att ta emot nya meddelanden. Ta bort gamla e-postmeddelanden, och kom ihåg att ockås tömma skräpkorgen.

3. Kontrollera att serverinställningarna är rätt.

1. Det går inte att logga in i streamingtjänsten. Har du redan ett C More / Elisa Viihde Viaplay konto? Om inte skall du skapa ett nytt konto vid registrering, andra konton du har med oss har ingen koppling till streamingtjänsten. Se våra instruktioner.

2. C More streamingtjänsten slutade fungera. C Mores streamingtjänst är aktiv så länge du har ett tidsbundet avtal på deras betalkanaler via kabel-tv-tjänsten. Streamingtjänsten slutar fungera när tidsbundenhten tar slut efter 6 eller 12 månader beroende på kampanjen du valt. Kontakta vår kundtjänst för att förnya ditt avtal, så får du tillgång till streamingtjänsten igen.

3. Jag har förnyat min C More beställning men streamingtjänsten fungerar inte. När du gör ett nytt tidsbundet avtal på C More -tjänster får du en ny kod till streamingtjänsten. Logga in i C More streamingtjänsten och gå in på omat tiedot. Där kan du lägga in koden du fått av oss, följa instruktionerna på sidan.

1. Jag kan inte beställa F-Secure i självbetjäningsportalen. Om du tidigare beställt F-Secure direkt via F-Secure själva eller någon annan part och använt samma e-post som nu, så kommer beställningen inte att godkännas efter som din e-posten då redan finns i F-Secures system. Använd en annan e-postadress för beställningen.

2. F-Secure SAFE går inte att installera. Se till att avinstallera tidigare versioner av F-Secure eller andra virusskyddsprogram från din apparat först.

Lue ohjeistamme:

 • WiFi-lähettimen/lähettimien sijoittelusta
 • mikä langattoman verkon nopeuden pitäisi olla, riippuen laitteesta
 • miksi langaton verkko on hidas tai kuuluvuus huono, ja mitä voit tehdä asian korjaamiseksi

Lue ohjeistamme:

 • WiFi-lähettimen/lähettimien sijoittelusta
 • mikä langattoman verkon nopeuden pitäisi olla, riippuen laitteesta
 • miksi langaton verkko on hidas tai kuuluvuus huono, ja mitä voit tehdä asian korjaamiseksi