Är det tryggt att ansluta sig till ett fibernät som inte marknadsförs som ett så kallat öppet nät?

I detta blogginlägg kan du läsa vårt svar till "öppet nät" -diskussionen.

Alla tjänster flyttar till nätet

Vi lever i dag i en värld där en stor del av samhällets tjänster för nytta och nöje går att finna fritt på nätet. Det enda man behöver för att använda tjänsterna är en internet-anslutning. Man väljer själv vilka tjänster man vill köpa eller använda på nätet. Vissa tjänster är gratis (så som OmaKanta, Yle Areena, MinSkatt, Traficom, Facebook och TikTok) och vissa är avgiftsbelagda (så som Spotify, Netflix, Elisa Viihde, Telia TV och HBO). Alla stora teleoperatörer i Finland har i dag öppnat upp sina egenproducerade tjänster så att man kan köpa dem oberoende av vilken internetleverantör man har.

En del aktörer som bygger fiberanslutningar marknadsför sina fiberanslutningar baserat på ”öppet nät”-principen där internet-anslutningsleveratören kan väljas separat från nätoperatören. Vad ger det för mervärde för slutanvändaren? Varför erbjuder inte Karis Telefon denna möjlighet?

Internet-anslutningens uppgift och funktion

Internet-anslutningens uppgift är att förmedla information från allmänna internet till hemmet och vice versa. Anslutningen i sig erbjuder inget innehåll för slutanvändaren.

Internet-anslutningens viktigaste egenskaper är överföringshastigheten och funktionssäkerheten. Den ska leverera den köpta överföringskapaciteten dygnet runt och alla dagar utan avbrott, allt för att de tjänster den förmedlar ska fungera felfritt. Kvaliteten förverkligas av nätägaren genom att bygga nätet långsiktigt, på ett kvalitativt sätt och med kvalitativ teknisk utrustning.

Nätet och den tekniska utrustningen ägs och upprätthålls i regel av den lokala nätägaren, som i den mest vedertagna modellen kopplar upp det lokala nätet till internet direkt från nätets knutpunkt.

”Öppet nät” konceptet

I de så kallade ”öppna näten” har man tillsatt en nivå mellan det lokala fysiska nätet och internet. I stället för att koppla upp nätet rakt till internet skyttlas kundens trafik till den valda internet-leverantören som i sin tur kopplar den till det allmänna internet. Oftast är nätägaren själv också en av internet-leverantörerna, men inte alltid.

Den valda internet-leverantören sköter oftast kundförhållandet och erbjuder stöd, tilläggstjänster, sköter om faktureringen av slutkunden och så vidare. I vissa fall har man även delat upp faktureringen till slutkunden så, att kunden får två separata räkningar, en från nätägaren och en från internet-tjänsteoperatören.

Även i den så kallade ”öppna nät” -modellen binder sig slutanvändaren till den nätägare som bygger ut och äger nätet i fråga. Det är viktigt att förstå, eftersom det är nätägaren som ansvarar för upprätthållandet av nätet och således de förmedlade tjänsternas kvalitet på lång sikt.

Karis Telefons modell

Karis Telefon styrkor ligger i hög kvalitet kombinerat med lokal och personlig kundbetjäning på svenska, finska och engelska. Vår prissättning har alltid varit konkurrenskraftig, i bolagsordningen står det att bolagets syfte är att producera tjänster till våra ägarkunder till ett förmånligt pris. På grund av detta kan vi i motsats till de flesta andra aktörer inte ta ”överpris” för våra anslutningar. Därför förutsätter vi också att alla våra fiberkunder blir aktieägare i bolaget. Våra kunder har i alla gjorda kundundersökningar bekräftat att vi lever upp till våra högt ställda målsättningar.

I våra fiberanslutningar fungerar vi både som nätägare och leverantör av internet-anslutningen. Utöver detta erbjuder vi även fritt valbara tilläggstjänster såsom tex kabel-tv. Vi anser att det i dagens öppna värld finns två orsaker till att en kund skulle vilja byta leverantör av internet-anslutningen i vårt fibernät: man är antingen missnöjd med kundbetjäningen och/eller med prissättningen. Om våra ägarkunder är missnöjda med ovan nämnda delområden har vi inte uppfyllt vårt syfte.

Anslutningens tekniska kvalitet är som sagt hur som helst på nätägarens ansvar. Enligt vår uppfattning är det endast till fördel om internet-anslutningen upprätthålls av samma part som även upprätthåller det fysiska nätet. Då är ansvarsfördelningen tydlig i en felsituation och kunden behöver endast vara i kontakt med en part om anslutningen inte fungerar.

Karis Telefons skyldighet att hyra ut nätet till tredje part

Karis Telefon har av myndigheterna klassificeras som en aktör med ”betydande marknadsinflytande” på marknaden som berör fasta fibernät i regionen. De ”nya” fiberaktörerna i Finland har inte denna skyldighet. I praktiken betyder det att vi som marknadsledare är skyldiga att öppna upp vårt fibernät för konkurrerande aktörer på ett icke-diskriminerande sätt, dvs. erbjuda tillgång till våra fiberkablar till en utomstående operatör till ett pris som är skäligt i förhållande till prissättningen för våra egna slutkunder.

I detta skede när fibernäten inte ännu är fullt utbyggda har övriga operatörer utnyttjat detta främst för leverans av företagsanslutningar. Vår uppfattning är att intresset för att använda detta även för konsumenter kommer att vakna under de kommande åren och då kommer valfriheten för slutkunden i slutändan att förverkligas den vägen.

Av denna orsak är det tryggt att ansluta sig till Karis Telefons fibernät, även om det inte i dag marknadsförs som ett ”öppet nät”.