Pressmeddelande 12.4.2024

I höstas vann Karis Telefon den upphandling som Nylands förbund ordnat angående byggandet av fasta bredbandsförbindelser på Ingå kommuns område. I slutet av november föll den sista pusselbiten på plats, då Traficom meddelade att projektet beviljas EU-stöd för nästan 1,2 miljoner euro. Projektets budget är sammanlagt ca 4,3 miljoner. Ingå kommuns andel är högst 1,16 miljoner euro och resten investeras av Karis Telefon.

Projektets målsättning är att bygga fibernät på fastlandet i Ingå, där fibernät ännu inte har byggts eller där nätet sannolikt inte skulle förverkligas på marknadsmässiga villkor. På området finns det drygt 1200 fastigheter som används för fast boende eller som sommarbostäder. Utav dessa beställde var tredje fiberanslutning under förhandsförsäljningen, som avslutades den sista mars.

I dagsläget har de slutliga byggområdena bestämts och planeringen av nätbyggnadsordningen är på gång. Områdena Täkter-Ingarskila och Linkulla-Siggböle kommer att förverkligas först och där har väglag och markägare redan kontaktats i lovfrågor. I det stora hela är beställningarna ganska jämnt fördelade över hela glesbygdsområdet. När byggordningen är bestämd, publiceras en karta och mer information på projektsidan. Beställarna kommer under projekttiden att uppdateras om läget på deras eget område per e-post.

”Byggområden är nu fastslagna så du som bor på ett sådant område hinner ännu beställa din anslutning till samma stödpris som under förhandsförsäljningen. Om du är intresserad av en anslutning kan du kolla läget genom att skriva in din adress i tillgänglighetssökningen på vår hemsida. Om systemet inte känner till din adress kan du vara i kontakt med vår kundtjänst, vi kontrollerar möjligheten att ännu inkludera din fastighet i ett byggområde. Samma gäller även alla som bygger nytt eller köper en fastighet på området” förklarar Albin Söderström, utvecklingschef på Karis Telefon.

Efter den långa vintern står dörren till årets grävsäsong äntligen på glänt. Grävmaskiner kommer att synas i kommunens gatubild under så gott som hela projekttiden 2024–2025, eftersom det kommer grävas längs både stora och små vägar samt på beställarnas tomter. Det är det lokala företaget N3M Power Oy Ab som fungerar som huvudentreprenör.

”Projektet sysselsätter upp till 30 personer under två års tid! Förutom att hela personalen deltar i projektet, har vi tio grävgrupper samt en planerare och arbetsledare på fulltid. I varje grävgrupp ingår en grävmaskin och lastbil samt dess förare, samt en hjälpkarl” förklarar Nicklas Martin, verkställande direktör på N3M.

Karis Telefon har redan länge samarbetat med N3M, som skött en stor del grävningar, nätbyggnad och installationer i kundernas hem.

”Det känns bra att förverkliga projektet med just N3M, för vi vet att samarbetet fungerar smidigt” tillägger Johan Nygård, teknisk chef på Karis Telefon, ”Vi är riktigt ivriga att kavla upp ärmarna – det är nu det börjar på riktigt!”

Mer information:

Albin Söderström, utvecklingschef, Karis Telefon Ab, 044 744 0445,  albin.soderstrom (at) ktab.fi

Du kanske också vill läsa: