Planeringen av fiberutbyggnaden på Ingå landsbygd har påbörjats!

Vår terrängplanerare kommer att kontakta alla berörda väglag på området för att bestämma lämpliga grävrutter.

Eftersom vi inte hinner kontakta alla väglag på hela projektområdet före kommande årsmöte, så ber vi väglag behandla vårt kommande placeringslov för kabling genom att:

  1. Skriva in fiberutbyggnaden som en punkt på föredragningslistan till årsmötet.

  2. Diskutera och kom överens om riktlinjerna för placeringen av fiberkablingen längs vägområdet (vägtrummor och andra begränsningar eller önskemål). För kabling som avviker från vägområdet görs separata avtal med berörda fastighetsägare.

  3. Befullmäktiga en representant för väglaget att överenskomma och godkänna placeringslovet för fiberkablingen på vägområdet.