Vi använder oss främst av elektroniska metoder för våra kundmeddelanden, så som vårt nyhetbrev per e-post samt artiklar på vår hemsida och i sociala medier. 

Nyhetsbreven skickas ungefär en gång per månad. Dessutom informerar vi om ändringar till enskilda produkter med e-post åt dem som beställt produkten i fråga. Om större ändringar informerar vi också per brev, och du får alltid information om aktuella ändringar och kampanjer i vår kundtjänst.

Beställ vårt nyhetsbrev här: