I slutet av oktober kunde vi glatt berätta att vi vunnit den upphandling som Nylands förbund ordnat angående byggandet av fasta bredbandsförbindelser på Ingå kommuns område. Den sista pusselbiten var att få grönt ljus från Traficom, som den sista november meddelade att projektet beviljas EU-stöd för nästan 1,2 miljoner euro.

Ingå kommun står som initiativtagare till projektet, vars målsättning är att erbjuda fibernät på Ingå fastlandsområde där fibernät ännu inte har byggts eller där nätet sannolikt inte skulle förverkligas på marknadsmässiga villkor.

Projektet kommer att förverkligas åren 2024–2025.

Nu är det möjligt att beställa fiberanslutning!

Försäljningstiden pågår fram till 31.3.2024. Beställ genom att skriva in din adress i sökfältet. Mejla kundtjänst ifall din adress är inkorrekt eller om den fattas helt och hållet.

Priset för en anslutning är 2000 € och hushållsavdrag kan sökas för 1127 €.

TILL PROJEKTSIDAN