Ingå kommun och Karis Telefon Ab tar vara på möjligheten att genom EU-stöd möjliggöra snabba fiberförbindelser på hela kommunens område. Projektets budget är ca 4,3m€ varav kommunens andel är högst 1,16m€.

Patrik Gustafsson (Karis Telefon) skakar hand med Robert Nyman (Ingå kommun)

Karis Telefon Ab har vunnit den av Nylands förbund ordnade upphandlingen om att bygga fasta bredbandsförbindelser på Ingå kommuns område. På måndagen den 23.10 tog Ingå kommunstyrelse ett positivt beslut om att delta i projektet och nu kvarstår endast ett positivt beslut från Traficom, som är den myndighet som beviljar EU-stödet i Finland.

Initiativet till projektet är taget av Ingå kommun. Målsättningen är att erbjuda fibernät på Ingå fastlandsområde där fibernät ännu inte har byggts eller där nätet sannolikt inte skulle förverkligas på marknadsmässiga villkor. På området finns cirka 1 500 fastigheter.

Tack vare projektet får alla invånare och fastighetsägare på fastlandet i Ingå en unik chans att få fiberanslutning till skälig kostnad. Kommundirektör Robert Nyman är glad för att projektet tagit ytterligare framsteg.

– Genom denna satsning har vi velat erbjuda alla kommuninvånare möjligheten att hålla jämna steg med utvecklingen, eftersom vårt samhälle digitaliseras i mycket snabb takt. Datatekniken utnyttjas alltmer inom alla delar av vardagslivet. Vi ville säkerställa att alla kommuninvånare erbjuds samma möjligheter oavsett var de bor. Det finns fortfarande pappersarbete kvar, men jag är mycket nöjd med att vi redan kommit så här långt i projektet, säger Nyman.

Projektet kommer att förverkligas åren 2024–2025. Tidsplanen för byggandet av fibernätet är mycket snäv. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att få sin anslutning inom projektets tidtabell behövs ett smidigt samarbete mellan fastighetsägarna och entreprenörerna.

– Ju bättre vi lyckas samarbeta med markägarna och beställarna, desto större område kommer vi att hinna bygga ut. De stödda anslutningarna måste beställas i början av 2024 så att vi kan börja planera nätets förverkligande, säger utvecklingschef Albin Söderström på Karis Telefon.

Karis Telefons verkställande direktör Patrik Gustafsson konstaterar att projektet är omfattande och grävningen av stamkablar måste inledas längs huvudvägarna genast det börjar bli vår.

– Kablar och abonnentkablar som ska gå längs mindre vägar kommer att börja planeras omedelbart efter försäljningsperiodens slut i mars. Vårt uppdrag är att stöda utvecklingen av vårt verksamhetsområde, och detta projekt passar oss som handen i handsken, säger Gustafsson.

Mer information:

Robert Nyman, kommundirektör, Ingå kommun, 040 149 3762, robert.nyman (at) inga.fi

Patrik Gustafsson, VD, Karis Telefon Ab, 044 744 0438, patrik.gustafsson (at) ktab.fi