Det lokala företaget N3M Power Oy Ab har valts till huvudentreprenör för Karis Telefons och Ingå kommuns samarbetsprojekt, som med hjälp av EU-stöd möjliggör rimligt prissatta fiberanslutningar till hela Ingå kommuns fastlandsområde.

Från vänster projektchef Robin Lindqvist och vd Nicklas Martin från N3M Power samt Karis Telefons tekniska chef Johan Nygård och Wilhelm Geust som ansvarar för nätplanering på projektområdet.


Förverkligandet av stödprojektet konkurrensutsätts i några delar och det är N3M som kommer att ansvara för grävning av kabeln samt övriga nätbyggnadsarbeten.

”Vi är väldigt nöjda med att få en bekant aktör som huvudentreprenör, eftersom vi vet att samarbetet fungerar smidigt” säger Johan Nygård, teknisk chef på Karis Telefon.

Karis Telefon har redan länge samarbetat med N3M, som sköter en stor del grävningar, nätbyggnad och installationer i kundernas hem. Under kontinuerliga uppföljningsmöten kontrolleras bygg- och leveransläget på fiberprojekten.

”I och med att detta projekt är så omfattande och att vi samtidigt kommer arbeta på flera olika områden i kommunen, så kommer vi att ordna fler uppföljningsmöten än normalt” konstaterar Robin Lindqvist, projektchef på N3M.

Nicklas Martin, verkställande direktör på N3M, är väldigt nöjd med slutresultatet av konkurrensutsättningen.

”Vi satsade verkligen på offerten och är extremt glada över detta samarbete. Projektet sysselsätter 20-30 lokala personer under två års tid! Vi har bokat resurser för tio grävgrupper samt en planerare och arbetsledare på fulltid. Dessutom deltar även den övriga personalen i projektet.

I varje grävgrupp ingår en grävmaskin och lastbil samt dess förare, samt en ”spadakarl”.