Invånare i husbolag med 10M, 50M eller 100M bashastighet får nu tilläggshastigheten gratis i två månaders tid, varefter beställningen fortsätter tills vidare i ikraftvarande enligt normalpris.

BESTÄLL 

Erbjudandet förutsätter en helt ny beställning eller hastighetshöjning.


Husbolagets bashastighet: 10M

  • Tilläggshastighet 50M – 0 € 2 mån, varefter norm. 9,90 €/mån
  • Tilläggshastighet 100M – 0 € 2 mån, varefter norm. 14,90 €/mån
  • Tilläggshastighet 300M – 0 € 2 mån, varefter norm. 19,90 €/mån
  • Tilläggshastighet 500M – 0 € 2 mån, varefter norm. 29,90 €/mån


Husbolagets bashastighet: 50M

  • Tilläggshastighet 100M – 0 € 2 mån, varefter norm. 9,90 €/mån
  • Tilläggshastighet 300M – 0 € 2 mån, varefter norm. 14,90 €/mån
  • Tilläggshastighet 500M – 0 € 2 mån, varefter norm. 24,90 €/mån


Husbolagets bashastighet: 100M

  • Tilläggshastighet 300M – 0 € 2 mån, varefter norm. 9,90 €/mån
  • Tilläggshastighet 500M – 0 € 2 mån, varefter norm. 19,90 €/mån


Beställningen är inte tidsbunden. Högst en beställning/hastighet med ett hastighetshöjningserbjudande/år. Erbjudandet är i kraft t.o.m. 31.8.2023.