Dags för installation!

Karis Telefons Fiberanslutning påverkar ofta hemmets interna nät. 

Standardinstallation (ingår i beställningen)

Standardinstallationen ingår i anslutningens pris. Installationen består av de arbetsskeden som behövs för att få anslutningen i bruk på ett kostnadseffektivt sätt. Du ansvarar själv för ibruktagningen av tjänster och eventuella kabeldragningar inne i huset med hjälp av våra instruktioner.

I installationen ingår:

 • Intagning av kabel genom ytterväggen/trossbottnen så nära (+/- 5 m) den punkt där kabeln når sockeln som möjligt. Kabelskydd på utsatta ställen och tätning av genomföringar.

 • Avslutning av kabeln i kopplingsdosa inomhus i omedelbar närhet till genomföringen.

 • Fiberterminalen fästs på väggen max. 3 m från kopplingsdosan, och ansluts till befintligt eluttag.

 • Inkoppling av en tv-apparat och en telefon om det är möjligt utan fast kabeldragning samt om tv:n och telefonen är placerade i fiberterminalens omedelbara närhet.

 • Lös inkoppling av en eller flera Wi-Fi-sändare, beroende på behov. I anslutningen ingår som standard en Wi-Fi-sändare, flera kan köpas separat. Ingen fast kabeldragning för inkoppling av Wi-Fi-sändaren ingår i standardinstallationen.

Förhandsutredning

Ifall du är osäker på var fiberterminalen ska placeras i ditt hem rekommenderar vi att du beställer ett planeringsbesök innan gräv- och installationsarbetena inleds. Montören kommer hem till dig vid en överenskommen tidpunkt och går igenom installationen. Förhandsutredningen kostar 50 €.

 1. Montören börjar med en bedömning av det existerande nätverket i ditt hus. Utifrån bedömningen och dina önskemål fattar ni beslut om hur fiberkabeln ska dras in i huset och avslutas samt var fiberterminalen ska placeras.

 2. Ni strävar också till att bedöma hur det trådlösa (wifi/wlan) nätet kunde optimeras i ditt hus.

 3. Ifall husets nätverk har brister är det en god idé att överväga förbättringar så att du kan dra full nytta av dina kommande fibertjänster.

Exempel på avgiftsbelagda tilläggstjänster som kan överenskommas med montören i samband med förhandsutredningen:

 • Intagning av fiberkabeln på annat sätt än det som definierats i standardinstallationen, t.ex. installation av kopplingsdosan i källaren och fiberterminalen i vardagsrummet.

 • Dragning av internnätskablar, t.ex. datakabel eller antennkabel för att koppla in flera UniFi wifi-basstationer, datorer eller tv-apparater.

 • Installation av skyddsskåp för fiberterminalen.

 • Installation av el-uttag.


Kostnaderna för dessa avgiftsbelagda tilläggstjänster överenskommes med montören och faktureras separat.