Kopplingsguide

DG301

Fiberbredband

Du får ett textmeddelande när din anslutning är färdig att användas. Koppla modemet till el- och telefon/datauttag senast då, all utrustning du behöver finns i modemlådan. Du kan koppla upp till internet trådlöst eller med kabel. Det trådlösa nätet är låst för din säkerhet, koderna finns på fiberterminalen. Instruktioner nedan.

1. Anslut nätterminalen till internet.

1.1 Äldre fastigheter med traditionellt telefonkablage har oftast 3-poliga telefonuttag placerade i olika rum i bostaden. Nätterminalen kan vanligen anslutas direkt till vilket som helst av dessa. Koppla RJ-11 kabeln till nätterminalens grå DSL-port och till vägguttaget genom filtret enligt bilden.

1.2 I modernare fastigheter med nätverkskablage ansluts nätterminalen till teleuttaget med en Ethernet -kabel från den röda GbE1-porten. Ofta finns den inkommande signalen i tamburen i den s.k. "bostadsfördelaren" vart även nätterminalen ofta placeras. Om nätterminalen inte placeras här p.g.a. utrymmesbrist eller motsvarande, så kan inkommande signalen kopplas vidare till valfritt rum genom att koppla en kort Ethernet-kabel mellan porten för inkommande signalen och det aktuella rummets port.

2. Koppla strömadaptern till nätterminalen och ett ledigt eluttag.

3. Se till att strömbrytaren är intryckt (ON-läge). Nätterminalen startar och "Power" -lampan börjar lysa.

Anslutning av dator med kabel (Ethernet)

4. Genom att ansluta datorn till modemet med en Ethernet-kabel får du säker tillgång till Fiberbredbandets maximihastighet. Vi rekommenderar att Ethernet-kabel används alltid då det är möjligt. Då nätterminalen placeras bredvid datorn är uppkopplingen väldigt enkel: anslut Ethernet-kabeln till en av nätterminalens Ethernet-portar och datorns nätverkskort.

Trådlös anslutning av dator (WLAN/WiFi)

5. I nätterminalen finns som standard en WLAN-sändare (802.11 g/n/ac) som möjliggör trådlös uppkoppling av t.ex. en bärbar dator med en WLAN-mottagare. Ofta hittar datorn flera trådlösa nätverk så du bör veta namnet (SSID) och lösenordet (WPA-nyckel) på just ditt trådlösa nätverk, dessa finns skrivna under nätterminalen. Anslut din dator till det rätta trådlösa nätverket och skriv in lösenordet (WPA-nyckeln). Observera att lösenordet kan bestå av siffror samt små och stora bokstäver. Det skall skrivas exakt så som de står angivet under nätterminalen.

SSID: Inteno_A1D3
WPA: 1A3b5c7D9e
Modell på hur SSID och WPA kan vara angivna, namnet/lösenordet består av texten i rött.

WLAN -funktionerna kan vid behov ändras i fiberterminalen på adressen http://192.168.1.1.

  • Användarnamn: admin
  • Lösenord: admin

Kom ihåg att överföringshastigheten i det trådlösa nätet varierar och är beroende av många faktorer, det är möjligt att du inte uppnår Fiberbredband-tjänstens maximihastighet trådlöst. De vanligaste faktorerna som påverkar överföringshastigheten är:

  1. WLAN-standarden din dator stöder: 802.11 g/n/ac
  2. hinder som blockerar trådlösa signaler, speciellt hinder som är nära sändarens antenn t.ex. om nätterminalen installeras i ett plåtskåp
  3. avståndet mellan nätterminalen och datorn
  4. andra trådlösa nätverk i närheten (nätverken kan störa varandra)

Kabel-tv

Kabel-tv-tjänsten baserar sig på DVB-C-kabel-tv-standarden. Om din nuvarande digitalmottagare (tv eller digibox) är kopplad till en traditionell antenn på taket (DVB-T-standard), bör du kontrollera att den också stöder DVB-C-standarden eller skaffa en sådan mottagare.

I de flesta bostadsbolag kopplas antennkabeln från lägenhetens antennuttag till ingången på tv:n eller digiboxen. När mottagaren är kopplad får du kanalerna synliga genom att göra en ny kanalsökning. I vissa fall kan det också krävas en fabriksinställning av mottagaren. Du kan eventuellt behöva hjälp av en auktoriserad tv-installatör, du står själv för dessa kostnader.

För betalkanalerna behövs ett TV-kort, det kan det hämtas från våra kundbetjäningsställen eller någon av våra återförsäljare. Om din mottagare stöder HD-sändningar bör TV-kortet länkas till din mottagare.