När du ansvarar för grävningen på din tomt

Dessa anvisningar är aktuella för dig som valt DIY-anslutningsalternativet, alltså att du själv sköter arbetet på din tomt.

Så här installerar du fiberkabeln på tomten: instruktioner för kunder i egnahem

Att dra in kabeln

Fibern är i sig en ömtålig kabeltyp och arbetsdryg att skarva eller reparera. Därför ger vi här några instruktioner för hur du ska gå till väga då du bygger på tomten.

  1. Anslutningspunkten finns vid tomtgränsen och är märkt med en påle av trä, där finns en slinga fiberkabel nergrävd (möjligen även andra el- och telefonkablar). Kabeln är märkt med en fiberetikett och slingan är skyddad med en färgad skiva. Fiberslingans längd är beräknad så att den inte skall behöva skarvas.

  2. Vi rekommenderar att du gräver ner ett rör eller en slang (minst 50 mm i diameter) från husets tekniska utrymme till fiberkabelns anslutningspunkt. Använd t.ex. PVC-regnvattenrör eller riktiga kabelrör. Röret bör installeras så att avståndet till anslutningspunkten blir så kort som möjligt. Undvik skarpa böjar, minsta rekommenderad böjradie är 20 cm.

  3. När du har röret installerat och det tekniska utrymmet finns tillhanda kan du installera kabeln i röret. Installera inte starkströmskablar, vattenledningar etc. i samma rör med fiberkabeln. Dra kabeln till önskat ställe och lämna sedan en ca 3 m lång slinga kvar.

  4. Utöver detta bör du reservera ca 60 x 40 cm väggplats inomhus i teleutrymmet för bl.a. fiberkabel och -terminal. Utrymmet bör vara torrt och hålla plusgrader vintertid. Anslutningen till husets interna data-/telefon-/TV-nät bör finnas på samma plats. Utrymmet bör även ha minst två lediga el-uttag. Läs mera om detta på egnahemshusets internnät.

Hur skall fibern installeras och hanteras?

Var försiktig så du inte skadar kabeln när du gräver fram fiberslingan ur marken. Kabelslingan ligger på ca 0,5 meters djup så den går bra att gräva fram för hand. Kom ihåg att täta rörets öppning i yttre ändan för att undvika att vatten eller smådjur tränger in, använd t.ex. en cellplastbit och lite ventilationstejp.

Hantera alltid fibern varsamt, kabeln tål bland annat inte att man:

  • drar upp slingan med våld ur marken
  • kör över den med ett fordon
  • åstadkommer ett veck eller skarp böj (radie <20 cm) på den
  • på annat sätt brukar våld då man hanterar den