Dags att installera apparater!

Då fiberkabeln har dragits till huset är det dags för installation. Kabeln tas in i huset och avslutas i en s.k. fiberdosa. Fiberterminalen installeras invid och ansluts till fiberdosan. Reservera ca 60 x 40 cm väggplats inomhus för det här och observera att fiberterminalen kräver ström. 

I nybyggen placeras fiberterminalen i husets husfördelarutrymme där all telekabling startar. I äldre hus som saknar ändamålsenlig husfördelare och därmed inte har en central fördelningspunkt installeras fiberanslutningen t.ex. i vardagsrummet i närheten av tv:n. Det lönar sig att på förhand planera denna placering, man kan läsa våra instruktioner för egnahemshus internnät eller beställa förhandsutredning där vi hjälper med det.

I vissa fall kan husets befintliga antennät utnyttjas och då installeras fiberterminalen vid nätets anslutningspunkt så att kabel-tv-signalen fås till husets befintliga tv-uttag. Internettjänsten används ofta trådlöst i andra rum eller så dras kablar från fiberterminalen. 

Montören verifierar anslutningens funktionalitet genom att utföra olika mätningar, anslutningen är därefter redo att tas i bruk.

Wi-Fi-sändarePulse EX600

I fiberanslutningen ingår som standard en skild Wi-Fi-sändare. Sändaren kopplas med en datakabel till fiberterminalen och därefter sänder den ett trådlöst nätverk (WLAN, Wi-Fi) som du kan ansluta dina enheter trådlöst till. Det trådlösa nätets namn och lösenord finns antecknade på fiberterminalen.

Sträva till att placera Wi-Fi-sändaren så centralt och synligt som möjligt för bästa räckvidd. Om huset är stort och har flera våningar kan flera sändare installeras för att säkerställa räckvidden för det trådlösa nätet.

Läs om Genexis Pulse EX600 Wi-Fi-sändaren

Läs om Ubiquiti UniFi Wi-Fi-basstationen 

 

 

 

Egnahemshusets internnät

Internnätsarbeten ingår inte i anslutningsavgiften men med tanke på nybyggen och sanering av gamla hus har vi samlat information om vad som behöver beaktas med tanke på en fiberanslutning. Dem som beställt förhandsutredning hjälper vi med planeringen och kartläggandet av vad som behöver göras.

Exempel på lösning i ett egnahemshus:

    1: Cat-6 husnät RJ-45 panel

  2: Plats för kompletterande nät
  3: Koaxialnätets (TV) splitter
  4: Jordskena
  5: Dubbelt SUKO-eluttag
  6: Fiberterminal
  7: Platsreservation för framtiden

  8: Skåpet, min. storlek 600x400x150Utgå i planeringen från den punkt i huset där det är lämpligt att koppla samman all utrustning (ofta ett s.k. tekniskt utrymme). Reservera tillräckligt med plats (ca 60 x 40cm) för datanätsutrustningen. Kom ihåg att allt fler av hemmets apparater kräver en nätanslutning. Även alla inkommande kablar bör finnas på samma plats. Varje enskilt data- och ktv-uttag i hemmanätverket ansluts till denna punkt. Avsluta kablarna t.ex. i en korskopplingspanel, då är det lätt att flytta anslutningar mellan rummen. Tv-kablarna avslutas i en splitter på samma plats.

Kontakta en el-entreprenör om du är osäker på installationen eller planeringen, så får du yrkeskunnig hjälp.

Uttag

Vi rekommenderar att varje rum i huset förses med minst ett dubbelt datauttag samt ett tv-uttag. Datanätet bör vara Ethernet kategori 6 eller högre. Installera alltid åtminstone ett datauttag bredvid varje tv-uttag så kan tv:n enkelt kopplas till internet.

Kopparkablar är relativt okänsliga, speciellt om man jämför med fiber, men bör inte behandlas ovarsamt. Kraftiga böjar och veck, tryckskador på kabeln, fästning med klammer eller spik kan orsaka problem. Kabeln installeras bäst dragen i rör (t.ex. JM20), slang eller självhäftande list. Välj här dimensioner på kabelkanaler som passar antalet kablar som ska installeras, gärna med plats för någon extra. Traditionella telefonuttag och därtill hörande kablage behövs inte längre i dagens läge.