Vi utför ändringar i kabel-tv-nätet måndagen den 25.2 och tisdagen den 26.2. Ändringsarbetet kan orsaka korta avbrott i tv-sändningen. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta medför.

Ifall det uppkommer problem med tv-kanalerna efter ändringsarbetet, ber vi dig att göra en ny kanalsökning och/eller återhämta fabriksinställningarna. Om det inte hjälper, gör en felanmälan. 

Vi utför servicearbeten i kabel-tv nätet under onsdagen den 6.2. Arbetena utförs dagtid mellan 8-16 och de förorsakar korta avbrott i tv-sändningarna både i fiber- och gamla kabel-tv-nätet.

Ifall din TV-apparat inte fungerar normalt på kvällen, gör då en ny kanalsökning. Om detta inte hjälper återställ då TV:n/digiboxen till fabriksinställningar. Om detta inte hjälper, gör felanmälan.
Vi beklagar eventuella olägenheter.

Det förekommer störningar i internetanslutningarna som levereras via fiber. Problemet utreds som bäst och repareras så fort som möjligt.

Fiberanslutningarna fungerar normalt igen. Ifall din anslutning inte funkar, prova att starta om modemet, d.v.s. dra ut strömadaptern från eluttaget i väggen och vänta 10 sekunder innan du kopplar i den igen. Vänta sedan att modemet startar om, normalt max. fem minuter, och prova på nytt. Gör en felanmälan om det inte fungerar.

Natten mellan tisdag och onsdag 9.1 kl. 00:00-06.00 görs servicearbeten i vårt nät som förorsakar korta avbrott i alla Fiberbredbandstjänster.
Vi beklagar eventuella besvär detta kan orsaka.

Om ditt Fiberbredband inte fungerar på morgonen, starta om modemet genom att ta ut stöpseln från väggkontakten ca 10 sekunder. Koppla sedan kabeln tillbaka och vänta några minuter på att modemet startar. Om tjänsten efter detta inte fungerar normalt, gör en felanmälan.

Natten mellan tisdag och onsdag 12.12 kl. 00:00-06.00 görs större servicearbeten i vårt nät som förorsakar avbrott i alla bredbandstjänster.
Vi beklagar eventuella besvär detta kan orsaka.

Om ditt Fiberbredband eller ADSL-bredband inte fungerar på morgonen, starta om modemet genom att ta ut stöpseln från väggkontakten ca 10 sekunder. Koppla sedan kabeln tillbaka och vänta några minuter på att modemet startar. Om tjänsten efter detta inte fungerar normalt, gör en felanmälan.

Fiberbyggarbeten kräver ett serviceavbrott på våra kablar till Fagervik och Finnpada i Ingå. Detta förorsakar ett ca 15 minuters avbrott i våra kunders fibertjänster (Fiberbredbandet, Kabel-tv och Bredbandstelefon) på tisdag 11.12 ca kl. 09:00 – 11:00.

Ifall dina tjänster inte startar eller fungerar normalt efter avbrottet, starta då om modemet. Hjälper inte detta, så gör en felanmälan.
Vi beklagar de eventuella olägenheter detta föranleder.