Om ni har problem med kabel-tv, t.ex. kanalerna är i fel ordning eller det fattas kanaler, rekommenderar vi att ni gör en ny kanalsökning.

Det förekommer problem med vissa webbsidor, bl.a. Google.
Vi utreder problemet som verkar finnas i landets stamnät.

Vi utför servicearbeten i vårt kabel-tv-nät på torsdag 25.10 kl. 12-13. Arbeten kan förorsaka korta störningar för våra kabel-tv-kunders sändningar i Karis, Ingå och Lappvik.

Vi beklagar de eventuella olägenheter detta föranleder.

Det förekom störningar i vår kabel-tv-tjänst både på fria och betalkanaler på dagen idag. 
Nu är felet åtgärdat. 

Kabel-tv-kanalen Brazzers TV Europe (på kanalplats 395 i vårt nät) är tyvärr mörk för tillfället.
Vår signalleverantör håller på med reparationen.

Felet är nu reparerat. Kanalen var mörk 10-24.9.

Telefontrafiken fungerar inte för tillfället, felet inverkar inte på bredbandstelefoni.

Felet gäller även Karis Telefons felanmälan och kundtjänst. Felet utreds.

Flera betalkanaler är ur funktion. Felet utreds hos signalleverantören.

På grund av serviceåtgärder är självbetjäningsportalerna ur bruk tisdagen den 11.9, mellan kl. 21:00 och 06:00.

Vi beklagar de eventuella olägenheter detta föranleder.

Det har idag förekommit störningar i bilden på flera kanaler ungefär mellan kl. 14:15 och 15:00. Signalleverantören har löst problemet och bilden är i skick igen.

På natten mellan måndag och tisdag kl. 01:00-05:00 utför vi uppdateringar av mjukvaran i fiberanslutna modem (modell Zhone 2727) samt koncentratorer för att förbättra tjänsternas drift- och datasäkerhet.

Uppdateringen föranleder ett ca 15-30 minuter långt avbrott i fibertjänsterna för varje enskild användare då modemet startar om. Ifall dina tjänster inte startar eller fungerar normalt efter uppdateringarna, starta då om modemet. Hjälper inte detta, så gör en felanmälan.

Vi beklagar de eventuella olägenheter detta föranleder.