Guide för ibruktagning av tjänsterna i egnahemshus

DZS 2425-fiberterminal och Ubiquiti Unifi Wi-Fi-basstation. 

Fiberbredband

Då vår montör varit på plats och fiberterminalen är installerad är Fiberbredbandet färdigt att användas.

Du kan ta i bruk bredbandet genom att ansluta din enhet trådlöst eller med kabel till fiberterminalen. I installationen ingår som standard en UniFi WLAN basstation till vilken enheter ansluts trådlöst.

Anslutning av enheter med kabel (Ethernet)

Genom att ansluta dina enheter till nätverket med en Ethernet-kabel får du bästa möjliga tillgång till Fiberbredbandets maximihastighet. Vi rekommenderar att Ethernet-kabel alltid används då det är möjligt.

Om huset har ett Ethernet-datakabling (standard i nyare hus) rekommenderar vi att fiberterminalen installeras in i den s.k. husfördelaren. Från husfördelaren är det sedan enkelt att koppla ut nätet till flera önskade vägguttag i huset var du vill ansluta enheter med kabel.

Installation av Ethernet-kablar och andra internnätsarbeten ingår inte i fiberanslutningens pris. Läs mer om internnätet och kontakta vid behov en lokal elektriker för hjälp. Läs även om förhandsutredning.

Anslutning av enheter trådlöst (WLAN)

Fiberanslutningen levereras som standard med en UniFi WLAN basstation till vilken du kan koppla dina enheter trådlöst ut på internet.

Trådlösa nätverkets namn och lösenord antecknas i samband med fiberinstallationen på fiberterminalen.

Anslut din enhet till det rätta trådlösa nätverket och skriv in lösenordet (WPA-nyckeln). Observera att lösenordet kan bestå av siffror samt små och stora bokstäver. Lösenordet skall skrivas exakt så som det är angivet på fiberterminalen.

Det trådlösa UniFi-nätets namn börjar vanligtvis med ”UniFi-”.

Lösenordet kan vid behov bytas genom att ringa vår kundtjänst, alternativt genom att följa tillverkarens hemsidor för egen lokal hantering av basstationerna.

Kom ihåg att det trådlösa nätets kapacitet varierar och är beroende av många faktorer, det är möjligt att du inte uppnår Fiberbredband-tjänstens maximihastighet trådlöst. De vanligaste faktorerna som påverkar överföringshastigheten är

  1. WLAN-standarden din dator stöder: 802.11 g/n/ac
  2. hinder som blockerar trådlösa signaler, undvik t.ex. att placera UniFi:n inuti skåp. Försök placera basstationen så högt upp på väggen eller taket som möjligt för bättre trådlös hörbarhet.
  3. avståndet mellan UniFi:n och din enhet
  4. andra trådlösa nätverk i närheten (nätverken kan störa varandra)

Vid fiberinstallationen hjälper montörerna dig att koppla igång UniFi:n på ett provisoriskt sätt, vilket gör det möjligt för dig att senare vid behov lätt flytta på basstationen till en annan plats i huset. Det är även lätt att koppla in flera UniFi-basstationer för ännu bättre WLAN täckning och prestanda.

Kabel-tv

Din fiberanslutning möjliggör även vår Kabel-tv-tjänst, som ingår i våra FiberHem-tjänstepaket. Kabel-tv-tjänsten baserar sig på DVB-C-kabel-tv-standarden. Om din nuvarande digitalmottagare (tv eller digibox) är kopplad till en traditionell antenn på taket (DVB-T-standard), bör du kontrollera att din mottagare också stöder DVB-C-standarden eller skaffa en sådan mottagare.
 
Då fiberterminalen placeras invid tv:n eller digiboxen är koppling av tjänsten mycket enkel: antennkabeln kopplas från fiberterminalens RF-utgång till ingången på tv:n eller digiboxen. Vi rekommenderar att fördela kabel-tv-signalen till flera uttag eller mottagare (med hjälp av s.k. splitter eller tap) eftersom signalnivån annars kan vara för stark för din mottagare.

Om ditt hushåll har flera tv-apparater, har huset antagligen ett internt antennät. Då sker ibruktagningen enklast genom att dra en antennkabel från fiberterminalens RF-utgång till den befintliga antennfördelaren i huset (antennen kopplas bort). Du kan eventuellt behöva hjälp av en auktoriserad tv-installatör, dessa kostnader ingår inte i fiberanslutningens pris.

När mottagaren är kopplad till nätverket får du kanalerna synliga genom att återställa fabriksinställningarna i mottagaren och därefter göra en ny kanalsökning. För betalkanalerna behövs ett TV-kort, det kan det hämtas från våra kundbetjäningsställen eller någon av våra återförsäljare. Om din mottagare stöder HD-sändningar bör TV-kortet länkas till din mottagare (digibox eller kortläsare).

Bredbandstelefon

Fiberanslutningen möjliggör även en bredbandstelefontjänst, denna beställs separat. Bredbandstelefontjänsten kopplas ofta ett par veckor efter resten av tjänsterna för att försäkra att allting fungerar som det skall. Säg inte upp ditt gamla abonnemang om du vill behålla ditt gamla 019-nummer, vi gör en nummerflytt av ditt telefonnummer till oss.

Tjänsten fungerar med en traditionell telefonapparat (tonvalstelefon, inte impulsvals-/fingerskiveapparat) eller med en trådlös s.k. DECT-telefon. Till tjänsten kan som standard kopplas en telefonapparat per nummer. Om du vill använda trådtelefonen i flera rum rekommenderar vi anskaffning av en trådlös telefonapparat. Bredbandstelefontjänsten är ämnad för vanliga telefonsamtal, tjänsten stöder inte användning av specialutrustning som t.ex. faxar, trygghetstelefoner, inbrottsalarm och dylikt.

Då telefonapparaten (eller den trådlösa apparatens huvudenhet) placeras bredvid fiberterminalen är ibruktagningen mycket enkel: en telefonkabel (med RJ-11 kontakt) kopplas från fiberteminalens telefonutgång (se bilderna) till telefonapparatens linjeingång.

Via Hantera Tjänster kan du göra inställningar i din bredbandstelefontjänst. 

Guide för ibruktagning av tjänsterna i bostadsbolag

Exempel:

DG301

 

Exempel:

Fiberbredband

Du får ett textmeddelande när din anslutning är färdig att användas. Koppla modemet till el- och telefon/datauttag senast då, all utrustning du behöver finns i modemlådan. Du kan koppla upp till internet trådlöst eller med kabel. Det trådlösa nätet är låst för din säkerhet, koderna finns på fiberterminalen. Instruktioner nedan.

1. Anslut nätterminalen till ett telefonuttag i bostaden.

1.1 Äldre fastigheter med traditionellt telefonkablage har oftast 3-poliga uttag placerade i olika rum i bostaden. Nätterminalen kan vanligen anslutas direkt till vilket som helst av dessa. Koppla RJ-11 kabeln till nätterminalens grå DSL-port och till vägguttaget genom filtret enligt bilden.

1.2 I modernare fastigheter med nätverkskablage ansluts nätterminalen till teleuttaget med en Ethernet -kabel från den röda GbE1-porten. Ofta finns den inkommande signalen i tamburen i den s.k. "bostadsfördelaren" vart även nätterminalen ofta placeras. Om nätterminalen inte placeras här p.g.a. utrymmesbrist eller motsvarande, så kan inkommande signalen kopplas vidare till valfritt rum genom att koppla en kort Ethernet-kabel mellan porten för inkommande signalen och det aktuella rummets port.

2. Koppla strömadaptern till nätterminalen och ett ledigt eluttag.

3. Se till att strömbrytaren är intryckt (ON-läge). Nätterminalen startar och "Power" -lampan börjar lysa.

Anslutning av dator med kabel (Ethernet)

4. Genom att ansluta datorn till nätverket med en Ethernet-kabel får du säker tillgång till Fiberbredbandets maximihastighet. Vi rekommenderar att Ethernet-kabel används alltid då det är möjligt. Då nätterminalen placeras bredvid datorn är uppkopplingen väldigt enkel: anslut Ethernet-kabeln till en av nätterminalens Ethernet-portar och datorns nätverkskort.

Trådlös anslutning av dator (WLAN)

5. I nätterminalen finns som standard en WLAN-sändare (802.11 g/n/ac) som möjliggör trådlös uppkoppling av t.ex. en bärbar dator med en WLAN-mottagare. Ofta hittar datorn flera trådlösa nätverk så du bör veta namnet (SSID) och lösenordet (WPA-nyckel) på just ditt trådlösa nätverk, dessa finns skrivna under nätterminalen. Anslut din dator till det rätta trådlösa nätverket och skriv in lösenordet (WPA-nyckeln). Observera att lösenordet kan bestå av siffror samt små och stora bokstäver. Det skall skrivas exakt så som de står angivet under nätterminalen.

SSID: Inteno_A1D3
WPA: 1A3b5c7D9e
Modell på hur SSID och WPA kan vara angivna, namnet/lösenordet består av texten i rött.

WLAN -funktionerna kan vid behov ändras i fiberterminalen på adressen http://192.168.1.1.

  • Användarnamn: admin
  • Lösenord: admin

Kom ihåg att överföringshastigheten i det trådlösa nätet varierar och är beroende av många faktorer, det är möjligt att du inte uppnår Fiberbredband-tjänstens maximihastighet trådlöst. De vanligaste faktorerna som påverkar överföringshastigheten är:

  1. WLAN-standarden din dator stöder: 802.11 g/n/ac
  2. hinder som blockerar trådlösa signaler, speciellt hinder som är nära sändarens antenn t.ex. om nätterminalen installeras i ett plåtskåp
  3. avståndet mellan nätterminalen och datorn
  4. andra trådlösa nätverk i närheten (nätverken kan störa varandra)

Kabel-tv

Kabel-tv-tjänsten baserar sig på DVB-C-kabel-tv-standarden. Om din nuvarande digitalmottagare (tv eller digibox) är kopplad till en traditionell antenn på taket (DVB-T-standard), bör du kontrollera att den också stöder DVB-C-standarden eller skaffa en sådan mottagare.

I de flesta bostadsbolag kopplas antennkabeln från lägenhetens antennuttag till ingången på tv:n eller digiboxen. När mottagaren är kopplad får du kanalerna synliga genom att göra en ny kanalsökning. I vissa fall kan det också krävas en fabriksinställning av mottagaren. Du kan eventuellt behöva hjälp av en auktoriserad tv-installatör, du står själv för dessa kostnader.

För betalkanalerna behövs ett TV-kort, det kan det hämtas från våra kundbetjäningsställen eller någon av våra återförsäljare. Om din mottagare stöder HD-sändningar bör TV-kortet länkas till din mottagare.  

Bredbandstelefon

Telefonen kopplas till nätterminalens telefonuttag. Säg inte upp ditt gamla abonnemang om du vill behålla ditt gamla 019-nummer, vi gör en nummerflytt av ditt telefonnummer till oss.

Bredbandstelefontjänsten fungerar med en traditionell telefonapparat (tonvals-/knapptelefon, inte pulsvals-/fingerskiveapparat) eller med en trådlös s.k. DECT-telefon som ansluts till nätterminalens telefonutgång (TEL1=primärnummer, TEL2= sekundärnummer). Till tjänsten kan som standard kopplas en telefonapparat per nummer. Om du vill använda trådtelefonen i flera rum rekommenderar vi anskaffning av en trådlös telefonapparat. Bredbandstelefontjänsten är ämnad för vanliga telefonsamtal, tjänsten stöder inte användning av specialutrustning som t.ex. faxar, trygghetstelefoner, inbrottsalarm och dylikt.

Då telefonapparaten (eller den trådlösa apparatens huvudenhet) placeras bredvid nätterminalen är ibruktagningen mycket enkel: en telefonkabel (med RJ-11 kontakt) kopplas från nätterminalens telefonutgång (se bild) till telefonapparatens linjeingång.

Via Hantera Tjänster kan du göra inställningar i din bredbandstelefontjänst.

Bruksanvisningar

Genexis Pure ED504 bruksanvisning (sve) 

Zyxel XMG3927 bruksanvisning (sve)

Inteno DG200AL-AC bruksanvisning (sve)