Tv-kanaler med högupplösning först i kanallistan

Kanalnumreringen för kabeltelevisionsnätet kommer att ändras den 31.8.2021 så att HD-versionerna av de fria tv-kanalerna kommer först i kanallistan, det vill säga från kanalplats ett och framåt. Kanalerna med traditionell upplösning (SD) flyttas till att starta från kanalplats 21. Inga tv-kanaler försvinner – de byter bara plats i kanallistan.

Tv-tekniken har kontinuerligt utvecklats och bildkvaliteten har förbättrats. Högupplösliga HD-sändningar påbörjades för närmare 20 år sedan. HD-kvaliteten är märkbart bättre än SD och räknas idag som standard. Största delen av kabel-tv-kunderna har redan HD-utrustning.

För att tjäna tittarna och förbättra tittarupplevelsen har branschaktörerna i tv-forumet* tillsammans beslutat att ändra kanalnumreringen i alla kabel-tv-nät i vårt land. Efter höstens förändring blir HD-versionen av de fria kanalerna lättare att hitta. Ändringen gäller alla kunder i vårt kabel-tv-nät.

Kanalsökning kan krävas

Ändringen i kabel-tv-nätverken kommer att göras på tisdag 31.8.2021 med början kl. 10.00.

Många tv-tittare har köpt en ny tv de senaste åren och nya tv-apparater hittar automatiskt de nya kanalplatserna. Om tv:n ändå inte hittar de nya kanalplatserna efter ändringen kan det krävas en kanalsökning eller fabriksinställning av tv-apparaten.

Förändringen av kanalnumreringen gäller inte antenntelevisionsnätet eller andra sändningstekniker.

*Tv-forumet är ett samarbetsforum för tv-branschens aktörer, det inkluderar tv-operatörer, kanalbolag och andra aktörer i branschen.

Hur gör man en kanalsökning?

Ifall din tv eller digibox inte automatiskt söker de nya kanalerna, måste du göra en kanalsökning och en fabriksåterställning vid behov. Kanalnumreringen på tv:n kan kontrolleras genom att trycka på fjärrkontrollens knapp GUIDE, EPG eller CH LIST.

Genom att följa anvisningarna för din tv eller digibox är det lätt att göra en kanalsökning på din apparat. Du följer med i kanalsökningens olika skeden direkt på apparatens skärm. Om du har en digibox och önskar hjälp med kanalsökningen, så kan du komma in med den på någon av våra kundbetjäningspunkter.


Länkar till de vanligaste tv-tillverkarnas anvisningssidor: