Efter Ingå Egnahemsförenings vårmöte kommer vi att berätta om informationssamhällets utveckling, fiberläget i Ingå och om möjligheten att få ett modernt datanät ända fram till hemmet. Vi svarar även på frågor angående fiberanslutningar och -tjänster.

Datum: Onsdag 10 april
Klockslag: Föreningens möte börjar kl. 18 och fiberinfo direkt därefter, senast kl. 19. 
Adress: Wilhelmsdal, Ola Westmans Allé 1, Ingå

Du kan delta i evenemanget på Facebook för att få en påminnelse samma dag.

Kaffeservering.
Välkommen!