Telia meddelade precis att deras trådtelefontjänster avslutas under året 2019. Många operatörer har redan länge avvecklat sina gamla nät speciellt i mer avlägsna regioner. Optofiber och mobillösningar har redan långt ersatt kopparkablarna, som under cirka hundra års tid har fungerat som grund för Finlands dataöverföringsnät. Det gamla kopparnätet avvecklas gradvis pga. att kablarna i nätet är föråldrade och nätets teknik inte klarar av den kapacitet som dagens och framtidens dataöverföringsbehov ställer på nätet.

Vi på Karis Telefon har redan i över tio års tid byggt ett nytt fibernät på vårt verksamhetsområde, som sträcker sig från Hangö via Raseborg till Ingå. Vi har i god tid förberett oss på kopparnätets och -teknologins avlägsnande. Kopparnätets avvecklingstidtabell är noga uttänkt, och de gamla kopparnätstjänsterna på vårt verksamhetsområde stängs senast i slutet av 2020. Förutom den traditionella trådtelefonen, så berör stängningen även bredbandsanslutningar och traditionella kabel-tv-tjänsten som levereras via kopparnätet.

Vi är i kontakt med varje kund som använder kopparteknik. Tillsammans med kunden vill vi planera den mest lämpliga motsvarande lösningen, samt möjliggöra det mest smärtfria bytet till nya och mer hållbara tekniker. Alla koppartjänster som nu stängs kan ersättas med motsvarande tjänster som baserar sig på fiberteknik.

Trådtelefon med fiberförbindelse eller via mobilnätet

Via fibern kan trådtelefonen ersättas med en så kallad bredbandstelefon, där ljudet flyttas i realtid över internet. Telefonapparaten (kundens nuvarande knapptelefon eller en ny VoIP-telefon som kan skaffas skilt) kopplas i samma terminal som datorn, och det nuvarande 019-numret består. Vid behov kan vår expert göra ett besök för att installera apparaterna, försäkra sig om hörbarheten samt ge vägledning i hur den nya apparaten fungerar.

Ett annat alternativ för att ersätta trådtelefonen är en så kallad bords-GSM-anslutning, som säljs av stora mobiloperatörer samt lokalt av t.ex. EKM Service och Gigantti i Ekenäs. Du kan flytta ditt nuvarande trådtelefonnummer även till en bords-GSM-anslutning.

Trygghetstelefon

Trygghetstelefonen används oftast vid sidan om trådtelefonen, men även den kan ändras till en mobil lösning. Kunden eller personen som sköter ärendet bör bara kontakta trygghetstelefonens leverantör och be om förändringen.

Läs mer om tjänsternas avveckling i det gamla kopparnätet.