KYRKSLÄTT • Jani Vertanen var en av de första kyrkslättborna som fick Karis Telefons fiberanslutning i bruk. Han har bara hunnit njuta av sina nya tjänster under ett par månader, men är redan nu ivrig över hur stor skillnaden är mot det tidigare.

”Vi kämpade med en mobilförbindelse från 2015 till 2020 då man inte fick något annat hit, och jag kan säga att vi verkligen väntade på att få fiber”, säger han. ”Vi upplevde en märkbar förändring i hastigheten i och med att fler började distansjobba över mobilnätet under förra våren. Nätet blev överbelastat.”

Både han och hans fru arbetar på distans och bestämde sig genast för att ta i bruk den för tillfället snabbaste anslutningen, som har en nedladdningshastighet på tusen mega. De jobbar bägge inom IT-branschen och har behov av en tillförlitlig förbindelse, till exempel när de sänder och mottar stora filer eller håller distanspresentationer. Han anser att fiberanslutningen bidragit till att livet blivit enklare, och nämner att man inte behöver bekymra sig över ifall anslutningen bryts eller brister. Den pålitliga och framför allt snabba förbindelsen är också en fördel, när han till en molntjänst laddar upp en backup av sitt hobbyfotograferandes alster. En seriös bandvidd behövs för att kopiera över två terabyte.

På fritiden ser paret på mycket film. Vertanen kallar sig själv för ett filmfreak och skrattar till. ”Det blir en bra filmupplevelse när bandvidden är tillräcklig för att streama 4K-filmer med HRD-bild och Dolby Atmos-ljud. Uppskattningsvis konsumerar vi 150 filmer per år, vilket innebär en hel del dataöverföring.” När Vertanen granskade en nyligen publicerad nätanvändningsrapport, kunde han konstatera att han och frun använder tio gånger mer data än genomsnittsfamiljen. Finländarnas användning av data ökar kontinuerligt och från Statistikcentralens undersökning om användning av information- och kommunikationsteknik 2020 framgår det att användningen ökade med tre procentenheter från året innan. 

”När man vet att allting fungerar hemma, kan man med ro åka någon annanstans”, säger Vertanen och förklarar att han smidigt kan kontrollera hemmets temperatur, pannrum, kameror och lås via en app på telefonen. De flesta enheterna är uppkopplade till wifi-nätet men de viktigaste, som alarmet och kamerorna, samt televisionerna och datorn som behöver mest kapacitet, är kopplade med kabel. Eftersom huset har flera våningar, har han skapat ett mesh-nätverk med en åtkomstpunkt på varje våning.

Fiber till Kyrkslätt

Jani Vertanen bor på det pilotområde som Karis Telefon byggt i Kyrkslätt. Projektet började med att Vertanen och hans grannar hade fått nog av områdets opålitliga mobilförbindelser, och bestämde sig för att be om fiberofferter av tänkbara bolag. Den första offerten de fick hade kostat varje hushåll över femtusen euro i anslutningsavgift, vilket i deras öron inte lät rimligt. På deras område blev Karis Telefons offert ungefär tvåtusen euro per hushåll. Valet var enkelt och det tog inte länge innan projektet var igång.

På frågan om varför Vertanen tycker att man borde skaffa fiberanslutning, svarar han att fiber är det enda rätta eftersom dataöverföringskapaciteten är så gott som obegränsad. Fiberterminalerna är det enda som begränsar kapaciteten och genom att i framtiden byta dem mot snabbare, höjer man enkelt hastigheten till en helt ny nivå. 

”Fiberanslutningen är infrastruktur på samma sätt som vatten, el och avloppssystemet. Ingen skulle godkänna att man inte fick ett konstant, jämnt flöde av vatten, eller att man ibland fick mer elektricitet och ibland mindre – så varför skulle man godkänna en sådan nätanslutning?” funderar han.

”Fiber är en investering inför framtiden. 5G har inte alls samma tillförlitlighet. Finns det verkligen någon poäng med att bygga så många basstationer som ett ordentligt fungerande 5G-nät förutsätter?” undrar han.

Årets byggområden i Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå

Fiberförsäljningen för årets områden är just nu på gång. I Ravals, Kusas och Överby börjar grävningsarbetena när våren nalkas, så på dessa områden lönar det sig att beställa anslutning genast. I höst byggs fibernät på Vilhelmsvägen och på Jungfruberget är försäljningen i full fart. 

I Sjundeå fortsätter fiberbyggandet på bostadsområden i kommunens centrum och just nu kan anslutning beställas till Billskogvägen, området kring Åkergränd, Sparbanksvägen, Bollstadsvägen med sidogator, Oxhagen, Vargstigen och -gränden.

I Ingå planeras Dal, Byvägen och Soldattorpsvägen att byggas i år. De delar av Grönkullavägen och Fagerviksvägen där fibernät inte ännu byggts, är nu öppnade för beställning. Av projekten som påbörjades förra året fortsätter ännu Bastubackavägen, Barölandet och Orslandet på våren och till dessa områden hinner man ännu med.

”Förra året var ett rekordår för oss. Både fast bosatta som säsongsbosatta trivdes på vårt område i distansarbetets tecken och flera var i behov av snabbare hastigheter till sin anslutning. Ett rekordstort antal nya anslutningar beställdes och montörerna jobbar fortfarande långa dagar för att tämja leveransbeloppet.” berättar Jonna Kankaanpää från Karis Telefon. ”Förutom på våra gamla områden, började vi fiberbyggandet även i Sjundeå, där vi blivit utmärkt mottagna både av kommunen och invånarna. Näst på tur står en ny central och de första större fiberområdena i Kyrkslätt!”

BESTÄLL ELLER ANMÄL DITT INTRESSE  

Artikeln publicerades på finska i Kirkkonummen Sanomat 28.3.2021.