I december 2023 lät Finnet-förbundet, med hjälp av Kantar Finland, utföra en undersökning om bilden av de lokala fiberbolagen. I undersökningen deltog över 2 300 konsumenter som har en fiberanslutning hemma. Karis Telefon är en del av Finnet-gruppen. 

Undersökningen visade att 86% av Finnet-bolagens fiberkunder är nöjda med sitt fiberbolag – Karis Telefons nöjdhetsgrad är uppe i 97%!

Det som mest påverkar valet av fiberoperatör, är priset och tillgängligheten som den lokala operatören kan erbjuda. Finnet-förbundets medlemsbolag kan vara glada: av kunderna upplevde 82% att det är lätt att nå oss. Utöver detta svarade åtta av tio personer att vi är en serviceinriktad samarbetspartner som håller sitt löfte.

Ett mervärde i lokal förankring

Välj en lokal samarbetspartner. Den lokala samarbetspartnern förstår de lokala vanorna och utmaningarna bättre än någon annan. Vid val av fiberoperatör tycker över 90% av de svarande att de viktigaste egenskaperna är en pålitlig samarbetspartner, passligt pris och att man kan uträtta sina ärenden på ett smidigt sätt.

Men vet du vad som gör ett Finnet-bolag speciellt? Hälften av kunderna upplever att företagets lokala förankring bidrar med ett mervärde. Det kan man konkret se i tillförlitligheten samt hur snabbt och smidigt man får hjälp även då man stöter på problemsituationer. Genom att välja en lokal samarbetspartner får du mer än en tjänst – du får lokal expertis och lojalitet. Den lokala samarbetspartnern håller det som lovats.

Förtroende och regional livskraft är grundläggande för Finnet-bolagens verksamhet

Framgången hos Finnet-bolagen, som har pågått i flera generationer, bygger på förtroende, stöd för regional livskraft och hållbart företagande. Denna verksamhetsmodell fokuserar inte på att sträva efter maximal vinst eller snabba vinster – i stället är pålitlighet, kvalitet och ansvar viktiga värderingar.

Fiber är det mest ansvarsfulla valet

Allt som allt är det fiberanvändarna som är de mest nöjda internetanvändarna. Enligt undersökningar är 95% av finländarna nöjda med sin fiberanslutning. Fibern garanterar en snabbt och stabil internetförbindelse för hemmets behov. Fiber är också den mest ansvarsfulla och på lång sikt mest kostnadseffektiva dataöverföringstekniken för nuvarande och framtida tjänster.

Enligt en undersökning utförd av Green Carbon år 2023 är koldioxidutsläppen från en fiberanslutning för hela året lika mycket som att köra en bil ungefär 35 kilometer. Fiberanslutningens koldioxidutsläpp är så låga att de endast motsvarar hälften av en promille av det genomsnittliga finländska koldioxidavtrycket.

Dessutom är livslängden för fiber över 50 år. Därför är det bra att fundera på vem du beställer din fiberanslutning från när du gör ditt köpbeslut. Beställer du en fiberanslutning från en operatör, vars existens fullständigt beror på att internationellt kapital söker efter så lönsamma investeringar som möjligt, eller beställer du från en operatör där kunderna kan vara ägare och beslutsfattandet grundar sig på att främja kundernas intressen och ökning av lokalt mervärde?

Genom att välja ett Finnet-bolag, som Karis Telefon, väljer du inte bara en blixtsnabb fiberanslutning utan också en engagerad partner som gör din vardag smidigare och dina förbindelser pålitligare.

Kundernas bild av Karis Telefon

Undersökningen besvarades av kunder för flera företag i branschen och utav dessa kunde det konstateras att Karis Telefons kunder är nöjdast med sin operatör. Av de svarande är hela 97% nöjda med Karis Telefon – 73% berättar att de är väldigt nöjda och 24% är nöjda.

Baserat på kundernas upplevelse presterar Karis Telefon oerhört bra inte bara som en lokal aktör, utan även i tillgänglighet och betjäning samt expertis. Kundernas bild av Karis Telefon är att det är ett företag som är en lokal samarbetspartner, som erbjuder personlig betjäning. De anser även att tjänsteutbudet motsvarar deras behov. Majoriteten av de svarande tycker att samarbetet är pålitligt, och det går smidigt och snabbt att sköta sina ärenden.