Sedan 2008 har vi byggt fibernät i Raseborg och Hangö. Som bäst utvidgas fibernätet i Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. 

Vi bygger fiber på obyggda egnahemsområden enligt intresse. Områden som har flest intresserade hushåll prioriteras. Vanligtvis behöver vi få beställningar från ungefär hälften av områdets hushåll för att kunna fatta slutligt byggbeslut.

En fiberanslutning förutsätter att du äger Karis Telefons aktie. Vid behov säljer eller förmedlar vi en aktie till gällande marknadspris, för tillfället är det 200 €.

KOLLA TILLGÄNGLIGHET