Vi börjar använda en ny VoIP-portal från och med 1.4.2019. Tryck här för att komma till den nya portalen. För att kunna logga in behöver du nya inloggningskoder, som du får genom att kontakta kundtjänsten.

De viktigaste egenskaperna från den tidigare portalen följer naturligtvis med till den nya. Det är enkelt för bredbandstelefonkunderna att spärra inkommande samtal, vidarekoppla samtal, aktivera och låsa spärrklasser, att ställa in snabbval samt att välja sin kommun. Kom ihåg att uppdatera hemkommunen ifall du flyttar, det är viktigt för att nödsamtal ska styras till rätt larmcentral.