Solpaneler Solbacka (Bild: Karis Telefon)

Karis Telefon har i år gjort sin femte investering i solpaneler invid sina telecentraler. 

Årets investering gällde 36st solpaneler invid telecentralen i Solbacka, Karis. Anläggningens totaleffekt är ca 15 kWp, vilket motsvarar ungefär 15000 kWh på årsbasis. Bolagets satsning på solenergi, står i linje med Karis Telefons vision om att minska sin verksamhets miljöpåverkan till noll. 

Från tidigare finns solpaneler invid fyra andra telecentraler i Raseborg och Hangö.Tanken är att Telebergets solpaneler ska täcka energiförbrukningen på plats under de soliga dagarna. Sammanlagt uppgår vår solenergiproduktion nu till ca 450 000 kWh per år, vilket motsvarar förbrukningen av Karis Telefons nätverk på årsnivå, berättar Johan Nygård, teknisk chef på Karis Telefon. 

Solpanelerna på Teleberget är av modellen Longi Solars 410W och levererades av Raseborgs Energi. Panelerna är installerade på specialgjorda markställningar som levererades av Fiskars Mekaniska (Sture Fiskars).