C More -ändringar

SD-versionerna av C Mores kanaler upphör 25.11, det vill säga:

  • C More First (420)
  • C More Hits (421)
  • C More Juniori (152)
  • C More Series (422)
  • C More Sport 1 (430)
  • C More Sport 2 (432)
  • C More Stars (423)


HD-versionerna av dessa kanaler fortsätter på sina normala HD-kanalplatser.

Kanalen C More Max (432) upphör efter F1-säsongen den 13.12.

SF-kanalen (424) fortsätter som SD-kanal.


V sport, series & film -ändringar

Kanalen V sport+ Suomi SD (464) upphör 25.11. Innehållet ses i fortsättningen endast i HD-kvalitet på kanalplats 460.


Övriga ändringar

Danska DR2 (261) blir HD-kanal 25.11.