Från och med onsdag 3.2 betjänar vi våra kunder per telefon och via våra elektroniska kanaler samt begränsar hembesök.

Vi håller kundbetjäningspunkternas dörrar stängda tillsvidare och betjänar personligen endast vid oundvikliga tillfällen. Vi sköter endast nödvändiga ärenden på plats, ring oss alltså alltid först, så kommer vi överens om ett besök vid kundtjänstpunkten. Även våra företagsförsäljare sköter kundkontakterna per telefon samt elektroniska kanaler.

Montörerna fortsätter installera fiberanslutningar enligt överenskomna tidtabeller, men kom ihåg att hålla dig på tillräckligt avstånd från montören som kommer hem till dig. Övriga hembesök görs om det är fråga om en felsituation där besöket inte går att skjuta framåt. Vi vill påpeka att speciellt äldre personer noggrant bör överväga om hembesöket verkligen är nödvändigt. Kom ihåg att ringa kundtjänsten och annullera ett redan bokat hembesök ifall du blir sjuk eller bara annars känner dig osäker. Montören kontaktar dig senare på nytt för att komma överens om en ny tid.

Med dessa förberedande åtgärder strävar vi efter att säkra kundernas förbindelser samt tjänsternas underhåll och funktionalitet även vid eskalering av virussituationen. Vi vill även förhindra spridningen av coronaviruset vidare. Flera av våra kunder jobbar huvudsakligen på distans, så fördelen med ett pålitligt och fungerande fibernät är nu ännu mera uppenbar.

Här hittar du våra kontaktuppgifter