Vill du få en inblick i fiberprojektets nätbyggnadsprocess; från planeringsstadiet till att fiberkabeln grävs fram till de hus som beställt fiberanslutning? Se vår nya nätbyggnadsvideo!

Väntar du på att få fiberanslutningen installerad, eller är annars bara nyfiken på hur installationen går till i ditt hem? Se vår nya heminstallationsvideo!

Mer information om grävningarna och installationen hittar du här.