fiberhem - omakuitu

Vi planerar och utvidgar vårt fibernät främst till områden där invånarna varit aktiva och meddelat sitt intresse. Det gamla telefonnätets, dvs. kopparnätets, skick och andra parters (städerna, elverken osv.) grävarbeten på vårt verksamhetsområde inverkar också på våra planerings- och byggbeslut. Fiberanslutningar till bostadsbolag försöker vi alltid leverera inom en rimlig tid. I samband med dessa projekt har ofta också närliggande egnahemshus möjlighet att beställa fiberanslutning.

Karis Telefons egen personal planerar nätet och fungerar som byggare. Gräv- och installationsarbeten sköts av våra lokala samarbetspartner bl.a. N3M och Bravida.

Om du håller på att bygga ett nytt hus eller sanerar ett gammalt hus rekommenderar vi att du läser våra anvisningar och utrustar ditt hus med ett ordentligt internnät.

Vad kan jag göra för att få fiber?

Om du är intresserad av fiber har du säkert redan kontrollerat tillgängligheten och gjort en intresseanmälan direkt här på webbsidan eller kontaktat vår kundtjänst. Tala gärna också med dina grannar och be dem anmäla sitt intresse. Om ni är flera i grannskapet som är intresserade av fiber lönar det sig att kontakta oss så att vi i mån av möjlighet kan påskynda byggbeslutet för ert område. Naturligtvis skickar vi dig också gärna material och svarar på dina frågor!

Ta kontakt med styrelsen eller din disponent om du bor i ett bostadsbolag. De kan be oss om en offert på fiberanslutning och -tjänster till bolaget.

 

  • Speciellt mot slutet av året ser vi på intresseanmälningarna och identifierar de områden vi skall börja planera fiber till.

  • Ibland bjuder vi invånarna från potentiella byggområden till infokvällar där vi berättar om fiber och svarar på frågor. Det slutliga byggbeslutet tas först när vi fått tillräckligt många beställningar.

  • På våra större fiberområden har vi representanter som hjälper med försäljningen. Representanten på ditt område kan komma och göra anslutnings- och tjänsteavtalet hemma hos dig. Då får du också svar på dina frågor och ofta också en rekommendation om var fiberterminalen ska placeras i huset.

  • När vi fått tillräckligt med beställningar börjar det egentliga byggarbetet. Vi bygger fiber områdesvis så att inte arbetet drar ut på tiden och stör i onödan. Fiberkabeln grävs eller dras i befintliga rör, vanligen längs med vägarna. När du beställer din anslutning före det här skedet får du kabeldragningen fram till sockeln på din tomt på köpet.

  • Grävarbetet görs när marken inte är frusen, alltså från vår till höst. Samtidigt eller efter detta synliga skede organiseras matning till området från vårt näts centraler. Intagningen av fiberkabeln i ditt hus samt själva installationen av anslutningen sker sist, du kan läsa mera om det här.

  • Efter installation kan du använda de topptjänster du beställt. Du betalar anslutningsavgiften i en eller flera rater.