Karis Telefons Bredbandstelefon är en modern VoIP-tjänst (Voice over Internet Protocol), där ljud överförs i realtid över internet. Bredbandstelefon är en tilläggstjänst till FiberHem-paket eller Fiberbredband.

Telefonapparaten kopplas till samma modem som datorn. Tjänsten kräver en tonvals telefon, som inte ingår i anslutningens pris. Du kan behålla ditt nuvarande 019-nummer. Kontakta kundtjänsten för att få inloggningskoder till VoIP-portalen.

VoIP-portalen  Grundavgifter och samtalspriser 

 MG 4858 web