Till Fiberbredbandet hör 5 st 1000 MB e-postlådor och 200 MB hemsidesutrymme. Kontakta kundtjänsten för att få dina användarkoder om du inte redan har dem. Koderna är samma som används för inloggning i Självbetjäningsportalen. Du kan läsa mera i e-postens produktbeskrivning eller nedan.

Skapa en e-postlåda

Användarkoderna du får från kundtjänsten är till ett administratörskonto med vilket du via Hantera Tjänster kan skapa och ta bort e-postlådor (e-postadresser). Observera att vid borttagning försvinner även eventuella e-postmeddelanden i e-postlådan.

Varje e-postlåda får ett eget användarnamn och lösenord, adressernas domainnamn kan fritt väljas bland dessa alternativ:

@ sboksi.fi
@ minmail.fi
@ livenet.fi
@ message.fi
@ 2me.fi
@ myhome.fi
@ mybusiness.fi
@ brev.fi
@ pikaposti.fi

Då du skapat en e-postlåda och tillhörande e-postadress kan du logga in i den antingen direkt i webbläsaren via webmail eller via ett e-postprogram.

Antalet utskick är begränsade till 200 st per användare per timme, om gränsen överskrids hindras e-postutskicken för en stund.

På utgående och inkommande e-post finns en storleksbegränsning på max. 100MB för ett enskilt meddelande. För via Webmail skickade meddelanden finns en storleksbegränsning på sammanlagt 5MB för bifogade e-postbilagor.

Webmail

Med Webmailen kan du läsa och skicka e-post var som helst i världen direkt via webbläsaren utan att behöva installera något på datorn. Tjänsten är tillgänglig via Hantera tjänster. Logga in med det användarnamn och lösenord som skapats i samband med din e-postadress, inte med administratörkontots uppgifter.

E-postprogram

Du kan skapa ett konto för din nya e-postadress i Outlook Express, Mozilla Thunderbird eller motsvarande applikation genom att mata in rätt inställningar. Som PDF finns skilda instruktioner för Windows 10 och Windows Live e-postprogrammen.

Att sända e-post

Den utgående e-postservern är smtp.ktnet.fi.

Använd port 465 för SSL kryptering eller port 587 för TLS kryptering, båda kräver att autentisering är aktiverad.

Avsändaradressens riktighet granskas i samband med sändning av e-post. Om avsändarens adress inte kan identifieras, förmedlas inte meddelandet vidare.

Att läsa e-post

Inkommande e-postservern är mail.ktnet.fi, den använda porten beror på anslutningsmetoden.

Använd port 993 för IMAP4 och port 995 för POP3, båda portartna använder SSL kryptering och kräver att autentisering är aktiverad.

Den största skillnaden mellan POP3 och IMAP4 anslutningsmetoderna ligger i antalet mappar samt lagring av meddelanden på servern. För vanligt bruk rekommenderar vi IMAP4.

Då man använder POP3 har man tillgång till endast en mapp, och meddelandena raderas vanligen från servern då man laddar ned dem. Därmed blir det svårare att använda e-postlådan från flere maskiner.

Då man använder IMAP4 kan man använda sig av flera mappar, varav den inkommande posten anländer till en mapp vid namn INBOX. E-postmeddelandena lagras alltid på servern. Detta betyder att posten kan läsas från flera maskiner och via webmail så att samma meddelanden är synliga hela tiden. En del applikationer kan även spara en lokal kopia av e-postmeddelandena.

Inkommande e-post filtreras med ett noggrant heuristiskt filter för skräppost. Meddelanden som klassificerats som skräppost styrs till användarens spam-mapp. Meddelanden i spammappen sparas i 60 dagar, varefter de förstörs automatiskt. Spam-mappen kan nås via Webmail, samt via IMAP-e-postapplikationer. Om kunden använder POP3-e-postapplikation nås spam-mappen via Webmail.

Hemsideutrymme

Hemsidans adress är i formen http://hemportalen.fi/användarnamn, det här går inte att ändra.

För att ta i bruk hemsidorna ska du gå till väga enligt följande:

  • Startsidan skall ha filnamnet index.htm eller index.html
  • Ta med hjälp av ett ftp-program (t.ex. FlashFXP, WS-FTP, AtomFTP) kontakt till adressen hemportalen.fi, använd administratörkontots användarnamn och lösenord för inloggningen
  • Flytta över sidorna till servern och stäng ftp-programmet
  • Gå till adressen http://hemportalen.fi/användarnamn och kontrollera att dina sidor syns på rätt sätt